Maddie Leerkes, projectleider gemeente Deventer

Maddie houdt zich als projectleider gemeente Deventer bezig met civieltechnische projecten. Ze werkt hierbij samen met verschillende partijen. Ze heeft inmiddels positieve ervaringen met het integraal aanvliegen van het thema klimaatadaptatie.

Maddie

Vanzelfsprekendheid

Volgens Maddie is het meekrijgen van collega’s door de groeiende bekendheid van het onderwerp al lang geen probleem meer. Maddie: “Binnen de gemeente Deventer is het thema klimaatadaptatie met onder andere afkoppelen en hittestress langzamerhand meer een vanzelfsprekendheid.”

Budgetten

Wel laat Maddie weten dat de benodigde extra budgetten een aandachtspunt blijven. Vooraf wordt er (nog) niet altijd rekening gehouden met de beschikbare budgetten. De wens is er dan wel, maar het kan niet altijd financieel worden gerealiseerd.

Integraal aanvliegen

Maddie: “Gelukkig kunnen de extra kosten zo laag mogelijk worden gehouden door het integraal aan te vliegen en door voorafgaand na te denken over slimme opties.”
Het project Wezenland en Keizer Karellaan is een goed voorbeeld hiervan. Het thema klimaatadaptatie is hier vanuit beheer, maar ook vanuit een verkeerskundig ontwerp aangepakt.

“Het was een uitgebreid proces, waarin zowel onze beheerders als ontwerpers (landschapskundigen en verkeerskundigen) discipline overstijgend hebben gekeken naar de opgave. Dit heeft tot een integraal ontwerp geleid. Helaas is het noodzakelijk om uiteindelijk een IT-riool aan te leggen om het water te kunnen afkoppelen. Hierbij moeten we rekening houden met de aangrenzende bomenrij en het verkeerskundig ontwerp.”

Bekijk ook de video: hoe krijg ik mijn collega’s mee?

Heb jij een vraag over het meekrijgen van je collega's in klimaatadaptatie? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Mail naar info@samenklimaatbestendig.nl.