Activiteiten

Samen Klimaatbestendig helpt je graag bij het vinden van een antwoord op jouw vraag over klimaatadaptatie. Naast dat je ons direct kan benaderen met jouw vragen, kan je ook deelnemen aan onze activiteiten, zoals themacafés, in gesprek met, lunchpraatjes en denktanks. Hieronder staan de activiteiten voor de aankomende periode en de hoofdpunten van eerdere activiteiten. Deze pagina zal steeds worden aangevuld. Deelname is altijd gratis.

Aankomende activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Hoofdpunten eerdere activiteiten

Klik op de onderstaande links en lees de hoofdpunten, tips of handvatten van eerdere activiteiten.

THEMACAFÉ: In gesprek over verzengende hitte (2 september)

Meerdere deelnemers van provincies, gemeenten en het Rijk spraken over wat zij afgelopen zomer zagen gebeuren op hete plekken op de wereld, om vervolgens door te praten over de vraag: ‘Zijn wij daar in Nederland wel klaar voor?’ Download het verslag van deze activiteit (pdf, 1.7 MB).

IN GESPREK MET: Gemeenten aan het woord: Klimaatadaptatie in uitvoering (10 september)

Bas Hoefeijzers van gemeente Breda en Philip ter Laak van gemeente Amersfoort gingen in gesprek over welke stappen zij zetten in de uitvoering om te komen tot een klimaatadaptieve stad. Download het verslag van deze activiteit (pdf, 1.5 MB).

LUNCHPRAAT: Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen? (13 september)

Meerdere sprekers, werkzaam bij verzekeraars, banken of investeerders, vertelden en gingen in gesprek over het in kaart brengen van risico’s, communiceren richting klanten en het inzetten van financiële prikkels. Ze gingen in op hun concrete praktijk uit het beeldverhaal Nederland klimaatbestendiger maken, welke rol spelen financiële instellingen. Download het verslag van deze activiteit (pdf, 1.6 MB).

DENKTANK: Uitdagingen bij kleinere gemeenten: ruimte en capaciteit regelen (22 september)

Een tiental deelnemers wisselden met elkaar inzichten en ervaringen uit over ruimte en capaciteit om te werken aan klimaatadaptatie. Ook de Vlaamse overheid sloot aan om te luisteren en om Vlaamse voorbeelden in te brengen. Download het verslag van deze activiteit (pdf, 1.6 MB).

Heb jij een vraag over het klimaatbestendig maken van Nederland? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Mail naar info@samenklimaatbestendig.nl.