Team en contact

Het team van Samen Klimaatbestendig vormt de basis van het netwerk van ‘Klimaatwerkers’ en werkt aan de groei, de betrokkenheid en de activiteit in het netwerk. Lees hieronder meer over de teamleden. Wie zijn ze en wat drijft hen?

Anne-Marie Bor – kwartiermaker financiële sector

Als verbinder zet ik mij in voor het versnellen van duurzaamheidstransities. Ik focus me vooral op de noodzakelijke samenwerking binnen en tussen financiële instellingen en overheden. Deze werelden bij elkaar brengen, gezamenlijke kansen ontdekken en benutten voor een toekomstbestendige inrichting is mijn missie. Samen met stakeholders, vanuit hun praktijk van klimaatadaptatie, nieuwe oplossingsroutes vinden en verder brengen is wat ik graag doe. Voorbeelden hiervan zijn publiek-private financiering van klimaatbestendige gebouwen en wijken, financiële prikkels en adaptatieadviezen. Het zijn stapstenen in ontwikkeling waar ik graag aan bijdraag door de daarvoor benodigde samenwerking vorm te geven.

Vraag voor Anne-Marie? Mail naar anne-marie@samenklimaatbestendig.nl

Bart Stoffels - trekker en community manager grote steden, provincies en ministeries

Als trekker of coördinator zorg ik ervoor dat iedereen in het team optimaal kan functioneren. En dat we het netwerk vergroten door met veel partijen samenwerkingsafspraken te smeden. Vergroening van de stad houdt me enorm bezig. We wonen met zijn allen nu eenmaal meer in de stad dan in het bos. Ik vind het heel belangrijk dat mensen dagelijks in contact met de natuur kunnen zijn, niet alleen op zondagmiddag en in de zomervakantie. Klimaatbestendigheid is een wezenlijk onderdeel van deze dagelijkse groene leefomgeving.

Vraag voor Bart? Mail naar bart@samenklimaatbestendig.nl

Freya

Freya Macke - kwartiermaker groenblauwe bedrijventerreinen

Als kwartiermaker groenblauwe bedrijventerreinen bouw ik aan een netwerk. Door mensen, ervaring en kennis met elkaar te verbinden, komen we tot aanpassingen. Met ‘groenblauwe’ bedrijven bedoelen we bedrijven en bedrijventerreinen die met biodiverse, groene en klimaatbestendige oplossingen zijn aangepast aan het veranderende klimaat. Ik heb een achtergrond in de techniek en ben gefascineerd door de menselijke kanten van klimaatadaptatie.

Vraag voor Freya? Mail naar freya@samenklimaatbestendig.nl

Irene Poortinga – community manager West-Nederland en kwartiermaker lokale platforms

Als community manager ondersteun ik overheden bij het werken aan klimaatbestendige steden. Dit doe ik door ambtenaren te verbinden aan mensen, kennis en praktijkervaring. Ook ben ik kwartiermaker voor lokale platforms. Publieke, private en maatschappelijke partijen trekken namelijk steeds vaker samen op in lokale netwerken om steden klimaatbestendig te maken. Ik bouw aan een ‘community of practice’ waarin vakgenoten van elkaar leren door het uitwisselen van kennis en ervaringen over het opzetten en onderhouden van deze netwerken. Ik ben een echte verbinder en geloof in een netwerkaanpak. Alleen samen maak je aantrekkelijke steden waar het fijn is om te wonen en te werken.

Vraag voor Irene? Mail naar irene@samenklimaatbestendig.nl

Lisa Verhaeghe de Naeyer – projectsecretaris

Als verbinder en organisator ondersteun ik het team bij verslaglegging en houd ik de opvolging van acties in de gaten. Daarnaast bouw ik aan een database, zodat we met onze communicatie meer mensen gerichter kunnen bereiken. Ik vind het geweldig om vanuit deze positie te zien wat er allemaal gebeurt en om bij te dragen aan het verbinden van mooie initiatieven voor klimaatadaptatie.

Vraag voor Lisa? Mail naar lisa@samenklimaatbestendig.nl

Lot Locher - trekker en community manager private partijen

Vanuit mijn achtergrond als architect richt ik mij op de private sectoren. Ik focus mij met name op publieke en private partijen betrokken bij de bouw: financierders, opdrachtgevers, ontwikkelaars, adviseurs en bouwers. Soms maak ik ook de link tussen klimaatadaptatie en de culturele sector. In mijn trekkersrol richt ik mij vooral op de inhoud. Ik maak mij hard voor een netwerkaanpak en versnelling in nieuwe vraagstukken. De toekomst is mijn drijfveer. We kunnen deze wereld niet slecht achterlaten aan degenen die er nu niet over kunnen en mogen beslissen, omdat ze te jong of nog niet geboren zijn. Met klimaatadaptatie kunnen we bijdragen aan een positief verhaal hoe het tegelijkertijd mooier, veiliger en groener kan.

Vraag voor Lot? Mail naar lot@samenklimaatbestendig.nl

Maarten Verkerk - community manager waterschappen en Zuid- en Midden Nederland

Net zoals de andere community managers onderhoud ik de contacten in verschillende netwerken zoals KANS, de waterschappen en partijen in Noord-Brabant en Limburg waar ik al jaren werk. Onze dienstverlening varieert nogal: mensen van verschillende werkvelden met elkaar in contact brengen, sessies organiseren, informatie opduikelen, samenvoegen en verspreiden. Water heeft me altijd al geboeid, vooral het omgaan met droogte. De aarde in het algemeen en water in het bijzonder is een schaars goed, daar moeten we als goede rentmeesters mee omgaan. Niet zuinig, wel circulair.

Vraag voor Maarten? Mail naar maarten@samenklimaatbestendig.nl

Madeleen Helmer – community manager hitte en gezondheid

Als community manager hitte en gezondheid stimuleer ik gemeenten, (ouderen)zorgorganisaties, woningcorporaties, natuurorganisaties en anderen tot samenwerken - bijvoorbeeld binnen de risicodialogen. Hitte raakt vooral drie domeinen: gezondheid, woningen en gebouwen en de buitenruimte. Ik zoek naar inhoudelijke hittebestendige oplossingen binnen deze domeinen en communiceer daarover. Omdat hitte het meest onderbelichte én nu het gevaarlijkste klimaatrisico is, houdt mij dit bezig. Voor het hitte risico is geen ‘probleemeigenaar’. Samenwerken dus!

Vraag voor Madeleen? Mail naar info@samenklimaatbestendig.nl

Marianne Deiman - communicatieadviseur

Als communicatieadviseur houd ik mij bezig met het geven van advies over content en communicatie. Ik schrijf plannen en teksten, ontwikkel middelen en coördineer de communicatie. Ik werk graag voor projecten en organisaties die de wereld een stukje beter maken en Samen Klimaatbestendig is daar één van. Ik word gelukkig van alles wat groen is en in de aarde staat en ga graag op zoek naar avontuur in dagelijkse dingen. Het liefst breng ik dit door middel van verhalen tot leven.

Vraag voor Marianne? Mail naar marianne@samenklimaatbestendig.nl

Marlou Boerbooms – community manager klimaatbestendige woningcorporaties

De boodschap waarom en hoe we ons moeten aanpassen aan het veranderde klimaat, draag ik graag uit. Dit doe ik als linking pin naar de corporaties en huurdersorganisaties toe door het organiseren van excursies en bijeenkomsten. Mooie voorbeelden door het hele land, geef ik een podium. In samenwerking met gemeenten, bewoners en stakeholders kunnen corporaties en huurdersorganisaties het verschil maken. Mijn kinderen en kleinkinderen inspireren mij om te werken aan een positieve impact met minder verspilling, gezonde lucht en meer groen.

Vraag voor Marlou? Mail naar Marlou@samenklimaatbestendig.nl

Mirko

Mirko van Ingen - community manager klimaatbestendige tuinen

Samen met professionals uit zowel de publieke als private sector zet ik mij in voor meer groene en klimaatbestendige tuinen in Nederland. Op steeds meer plekken in het land duiken initiatieven op om samen met tuineigenaren de handen uit de mouwen te steken. In het rapport Door de tegels de tuin niet meer zien hebben we een overzicht gemaakt van deze prachtige voorbeelden, zodat niet telkens het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Ik krijg energie van praktische samenwerkingen; tuincentra die aan de slag gaan met een klimaatopstelling, hoveniers die tuineigenaren verder helpen door te verwijzen naar groene alternatieven in plaats van een betegelde tuin.

Vraag voor Mirko? Mail naar mirko@samenklimaatbestendig.nl

Nadia van den Berg - social media adviseur

Het beheren en laten groeien van de @samenklimaatbestendig LinkedIn is wat op mijn lijstje staat. Via dit platform delen we inspirerende voorbeelden, events, interviews, tips en overig relevant nieuws. We hopen op deze manier niet alleen een podium te bouwen voor ons team, maar ook voor andere ‘klimaatwerkers’ die bezig zijn om Nederland weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Het sociale aspect van werk is wat mij altijd het meest motiveert. Samen proberen, samen leren en samen groeien.

Vraag voor Nadia? Mail naar nadia@samenklimaatbestendig.nl

Thomas Klomp - community manager gemeenten en Noord – Oost Nederland

Als oud gemeenteprofessional richt ik mij vooral op werkregio's en gemeenten. Gemeenten meekrijgen in klimaatadaptatie heeft mijn speciale aandacht. Ik richt me op verbinding, versnelling en themaverbreding door te luisteren en mee te denken. Ook probeer ik laagdrempelig en toegankelijk de klimaatadaptatie vraagstukken vast te leggen als fotograaf met een liefde voor kleine video's. Door mensen af en toe even door mijn ogen de wereld te laten zien, zie ik dat ze in een andere stand komen. Dat is mijn belangrijkste reden om zo actief te zijn!

Vraag voor Thomas? Mail naar thomas@samenklimaatbestendig.nl

Heb jij een algemene vraag over het klimaatbestendig maken van Nederland? Mail naar info@samenklimaatbestendig.nl.