Klimaatadaptatie bij decentrale overheden

Steeds meer gemeenten, waterschappen en provincies houden zich bezig met klimaatadaptatie. Via stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s zetten ze de stap richting uitvoering. Samen Klimaatbestendig is dagelijks in contact met deze decentrale overheden om ze te ondersteunen bij het vinden van de juiste mensen, kennis en praktijkervaring om met klimaatadaptatie aan de slag te (blijven) gaan.

Foto: Beplanten van wadi in Alphen (Gld) met vaste planten, Thomas Klomp

Ondersteuning bij actuele vragen

In ons werk delen we kennis en ervaring vanuit onszelf en vanuit het netwerk van Klimaatwerkers.

Ook zijn we het eerste aanspreekpunt voor de DPRA werkregio’s. We krijgen daarom veel verschillende vragen over klimaatadaptatie binnen organisaties. De meeste vragen gaan over:

  • het voeren van risicodialogen
  • het opstellen van strategieën en uitvoeringsprogramma’s
  • het meenemen van collega’s en bestuurders
  • het meenemen van bewoners en bedrijven
  • het verankeren van klimaatadaptatie in beleid en programma’s (groenbeleid/ omgevingsvisie/ beheer/ sociaal domein enz.)
  • het integreren van klimaatadaptatie in andere thema’s (gezondheid/ wonen/ Economische Zaken/ beheer enz.)

In overleg met jou bekijken we hoe we je het beste kunnen ondersteunen bij het vinden van het antwoord op je vraag. We organiseren regelmatig een bijeenkomst, vragenuurtje of een webinar.

DPRA voortgangsrapportage 2020

Het Rijk monitort en evalueert de afspraken over de 7 ambities van het DPRA met de decentrale overheden. Dit jaar gingen de community managers van Samen Klimaatbestendig in gesprek met het merendeel van de DPRA werkregio’s over de voortgang. In de gesprekken focusten we op de stand van zaken, de uitdagingen en wensen. Een deel van het resultaat is straks terug te vinden in de officiële rapportage die als bijlage wordt toegevoegd bij het Deltaplan ‘22. In het document Terugkoppeling voortgangsrapportage DPRA lees je de uitkomsten van de gesprekken die Samen Klimaatbestendig voerde.

DPRA kennisprogramma en Impulsregeling klimaatadaptatie

Ook denken we mee met de ontwikkeling van het DPRA kennisprogramma en de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Samen met het DPRA en 5 werkregio’s hebben we ‘try-outs’ gedaan voor de Impulsregeling. We schreven vervolgens 5 tips (pdf, 154 kB) om hiermee stappen te zetten.

Verbindingen tussen overheden, private partijen en thema's

De impact van het veranderende klimaat is te merken op privaat en openbaar terrein. Er is daarom behoefte aan meer samenwerking tussen verschillende partijen. We ondersteunen om die reden zowel overheden (gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk) als verschillende private sectoren en themagebieden, zoals de tuinsector, woningcorporaties, gezondheidsorganisaties, financiële instellingen en organisaties rondom gebiedsontwikkeling en bedrijventerreinen. Bij Samen Klimaatbestendig werken ook community managers voor deze specifieke sectoren. Bekijk op deze pagina wie dat zijn. Wij werken intensief met elkaar samen om kennis, acties en vragen vanuit de overheden te verbinden met deze sectoren en themagebieden.

Lokale publiek-private platforms

Steeds meer gemeenten realiseren zich dat ze voor een klimaatbestendige stad een netwerk van partijen nodig hebben. Publieke, private en maatschappelijke partijen trekken steeds vaker samen op in lokale platforms. We zijn daarom een community of practice gestart waarin vakgenoten van deze lokale platforms van elkaar leren. Dit doen ze door het uitwisselen van kennis en ervaring over het opzetten en onderhouden van deze netwerken. Wil je met jouw lokale platform ook deelnemen aan deze community? Stuur een mail naar irene@samenklimaatbestendig.nl.

Heb jij een vraag over het klimaatbestendig maken van Nederland? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met een van onze community managers overheden:

Aanvullend op de algemene nieuwsbrief klimaatadaptatie bundelt Samen Klimaatbestendig informatie voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we nóg beter inspelen op de behoeften. Heb jij interesse in overheden? Meld je aan. Bekijk hieronder de eerder verzonden nieuwsbrieven: