Klimaatadaptatie bij decentrale overheden

Er is in de afgelopen jaren veel gedaan rondom klimaatadaptatie, maar er liggen nog genoeg uitdagingen binnen gemeenten, waterschappen en provincies. Klimaatverandering vraagt om oplossingen voor vaker voorkomende perioden van droogte, hitte en de verandering van ons ecosysteem. Het nemen van fysieke maatregelen en het aanpassen van ons gedrag is nodig voor een klimaatbestendige toekomst.

Foto: Beplanten van wadi in Alphen (Gld) met vaste planten, Thomas Klomp

Samen Klimaatbestendig is dagelijks in contact met ambtenaren van decentrale overheden en (werk)regio’s. Om ze te ondersteunen, maar ook om van ze te leren. Onze community managers delen de ervaringen en voorbeelden van een individuele gemeente, waterschap of provincie. Door hierover te communiceren via een van onze netwerken, of juist door gericht organisaties te benaderen. Waar het kan, doen we dit proactief en via persoonlijk contact.

We ontvangen graag vragen vanuit decentrale overheden. Via onze netwerken en in de regio proberen wij deze te beantwoorden. Dus, schroom niet en leg je vraag of uitdaging bij ons neer!

Schakel naar de Rijksoverheid

We verwoorden het geluid van decentrale overheden richting Rijksoverheid, koepels en kennisorganisaties. De kansen, behoeften en uitdagingen van klimaatadaptatie koppelen we terug. We delen ook geslaagde en minder gelukte ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Dit levert input om politiek te infomeren, beleid aan te passen, instrumenten te ontwikkelen en (praktijk)onderzoek opzetten.

Kennisuitwisseling met communities

In samenwerking met de andere communities van Samen Klimaatbestendig organiseren we bijeenkomsten voor verschillende delen van het land. We koppelen bijvoorbeeld een onderwerp als bedrijventerreinen, gebiedsontwikkeling of woningcorporaties aan de werkregio’s of provincies. Met een mix van decentrale overheden en specifieke stakeholders delen we kennis en gaan we met elkaar in gesprek. Blijf hiervan op de hoogte via onze Activiteitenpagina.

Kennis in de Regio

Samen met RIONED, STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren we kennisbijeenkomsten in de regio. De invulling van de sessies en de onderwerpen zijn in samenspraak met de regio’s en organiserende partijen. Ontmoeten en inspireren staan hierbij centraal. Meer informatie over bijeenkomsten wordt vanaf mei 2024 verwacht.

Jaarlijkse voortgangsrapportage Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA)

In gesprek met regionale klimaatwerkers halen we input op voor de jaarlijkse DPRA-voortgangsrapportage. We kijken hierbij terug naar het afgelopen jaar en welke ontwikkelingen er zijn doorgemaakt. We bespreken de invloed van regionale en nationale ontwikkelingen op het werken aan een klimaatadaptieve toekomst. En we kijken vooruit. Naar de uitdagingen en accenten voor de komende jaren op het gebied van klimaatadaptatie.

De gesprekken zijn voor het DPRA de basis om tot een voortgangsrapportage te komen. Deze rapportage met reflecties en aanbevelingen is onderdeel van het Deltaplan wat de Deltacommissaris tijdens Prinsjesdag aanbiedt aan de regering.

Verdiepend programma

Om actuele klimaatadaptieve onderwerpen verder uit te diepen, werkt Samen Klimaatbestendig ook met 'themagroepen'. Binnen deze tijdelijke themagroepen werken ambtenaren van decentrale overheden aan een verdiepend programma. Benieuwd op welke thema’s Samen Klimaatbestendig de diepte ingaat? Lees meer op de pagina met verdiepende programma's verder en meld je aan.

Heb jij een vraag over het klimaatbestendig maken van Nederland? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met een van onze community managers overheden:

Aanvullend op de algemene nieuwsbrief klimaatadaptatie bundelt Samen Klimaatbestendig informatie voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we nóg beter inspelen op de behoeften. Heb jij interesse in overheden? Meld je aan. Bekijk hieronder de eerder verzonden nieuwsbrieven: