Klimaatadaptatie bij woningcorporaties

Het weer in Nederland wordt extremer: hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte komen steeds vaker voor. Woningcorporaties ontvangen hierdoor meer klachten van bewoners over hitte en overlast door extreme buien. Ook is er meer schade aan het vastgoed. Een groene woonomgeving en maatregelen aan de woning kunnen helpen om weerextremen op te vangen.

Fotograaf: Helder en Duidelijk

Een groene woonomgeving draagt daarnaast bij aan gezond leven, de natuurbeleving rondom het huis en het versterkt de waarde van het vastgoed. Ook levert het waardering op van de huurders. 
Maar voor veel corporatiemedewerkers zijn klimaatadaptatie en biodiversiteit vrij nieuwe thema’s. Gelukkig staan corporaties er niet alleen voor; ook bewoners, gemeentes, waterschappen en andere partijen zijn actief bezig met slimme oplossingen voor een klimaatadaptieve omgeving. Om kennis en ervaringen te delen en te vertalen naar de corporatie praktijk werken Samen Klimaatbestendig en Groene Huisvesters samen.

Via het platform Groene Huisvesters bereikt Samen Klimaatbestendig alle woningcorporaties in Nederland. Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen.

Inspiratiesessies

Via de Groene Huisvesters Academie organiseren we gratis inspiratiesessies voor en door woningcorporaties waar concrete initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit, mobiliteit, innovatie en samenwerken met bewoners in beeld worden gebracht.

Hitte-en tuinengroep

Corporaties kunnen aansluiten bij de Hitte- en Tuinengroep. In deze groepen komen corporatiemedewerkers uit het hele land samen om initiatieven en vraagstukken breed in beeld te brengen en een Roadmap te ontwikkelen voor de aanpak van deze thema’s.

Roadshow

Groene Huivesters bezoekt via de Roadshow 24 regionale bestuurlijke netwerken om via gesprekken beweging rondom klimaatadaptatie en circulariteit op gang te brengen. Dit jaar ligt de focus op #hoedan? De Roadshow loopt door tot de zomer van 2024.

Cursus Ambassadeur Klimaatadaptatie en groen

Samen met Wageningen University & Research werkt Groene Huisvesters aan het Prettig Groen Wonen project. Wij bieden samen de Cursus Ambassadeur Klimaatadaptatie en Groen aan voor corporatiemedewerkers. Tenslotte organiseren we inspiratiesessies bij corporaties aan huis. We bieden hierbij een programma op maat of helpen de gemeente, corporatie en huurdersorganisatie op weg naar prestatieafspraken over klimaatadaptatie.

Heb jij een vraag over klimaatadaptatie en woningcorporaties? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met Marlou Boerbooms, onze community manager woningcorporaties: marlou@samenklimaatbestendig.nl.

Aanvullend op de algemene nieuwsbrief klimaatadaptatie bundelt Samen Klimaatbestendig informatie voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we nóg beter inspelen op de behoeften. Heb jij interesse in woningcorporaties? Meld je aan. Bekijk hieronder de eerder verzonden nieuwsbrieven: