Hitteadaptatie

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met (extreem) hete dagen. Zoals de KNMI'23-klimaatscenario’s laten zien is dit een trend die zich door klimaatverandering voorlopig zal voortzetten met alle gevolgen van dien. Samen Klimaatbestendig en partners werken aan de doorontwikkeling van een geïntegreerde aanpak om de risico’s van hitte beter in beeld te krijgen en te beperken. We nemen hierbij drie domeinen mee: gebied (de ruimtelijke omgeving), gebouw (de gebouwde omgeving) en gezondheid. Zo richten we ons allereerst op de bescherming van mensen die kwetsbaar zijn voor hitte.


Foto: Shutterstock

Gevolgen van hitte

De gevolgen van hitte kunnen ernstig zijn, vooral voor de gezondheid van kwetsbare groepen zoals (eenzame) 75-plussers, mensen met een psychische en/of somatische beperking en jonge kinderen. Maar hitte heeft meer ongewenste effecten, zo verstoort het onze nachtrust en arbeidsproductiviteit. Daarnaast heeft hitte gevolgen voor het drink- en oppervlaktewater en de infrastructuur.

Belang van een integrale aanpak

Een effectieve aanpak van hittestress vereist een integrale aanpak. Dit vereist de samenwerking tussen verschillende domeinen: ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld vergroenen; bebouwde omgeving, denk aan hitte in de woning; en gezondheid, zoals extra zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kortom: gebied – gebouw – gezondheid.

CoP Hitte

Sinds het voorjaar van 2022 faciliteert Samen Klimaatbestendig samen met het Klimaatverbond de Community of Practice (CoP) Hitte. De CoP Hitte is een landelijk netwerk dat decentrale overheden informeert en inspireert bij de ontwikkeling van beleid voor hitteadaptatie.

Tijdens digitale bijeenkomsten delen deelnemers kennis, praktijkervaringen, nieuwe ontwikkelingen en onderzoek. Daarbij denken we samen na over oplossingen voor hittestress, waarbij de menselijke kwetsbaarheid voor hitte centraal staat vanuit gebied, gebouw, gezondheid.

De digitale bijeenkomsten vinden iedere 14 dagen plaats op de donderdag, van 15:30 tot 16:30 (of tot 17:00 in geval van een themabijeenkomst). Eens per maand vindt er een online themabijeenkomst plaats, waarbij externe deskundigen een specifiek hittethema belichten. Deze webinars zijn later terug te kijken. Van elke bijeenkomst wordt ook een verslag gemaakt – handig als je er een keer niet bij kunt zijn.

Naast de ‘eigen’ bijeenkomsten is community manager Madeleen Helmer ook beschikbaar voor presentaties over hitte op externe bijeenkomsten. Aanmelden voor de CoP Hitte en in contact komen kan via hitte@samenklimaatbestendig.nl.

Webinars in 2023

2 maart: de eerste themabijeenkomst was op 2 maart en ging over het recente NKWK-onderzoek: ‘Hitte in de bestaande woning 2.0’. Kijk het webinar terug.

13 april: over lokale hitteplannen. Tientallen gemeenten hebben inmiddels een lokaal hitteplan dat van kracht gaat bij een hitteperiode. Wat zijn de ervaringen bij de start van dit plan en bij de jaarlijkse doorontwikkeling? Kijk het webinar terug.

11 mei: Portland revisited en voorbereidingen voor Code Rood in Nederland. Vorig jaar hebben we contact gezocht met Portland in de VS, om te leren van hun ervaringen met een extreme hittegolf, die temperaturen bereikte tot 46°C in juni 2021. Hoe hebben zij hun lessen in 2022 toegepast. Wat hebben zij daarvan geleerd? En hoe staat het met de voorbereidingen op een Code Rood-situatie voor hitte in Nederland? Kijk het webinar terug.

22 juni: Airco, vloek of zegen? In dit webinar keken we vanuit verschillende invalshoeken de kansen en risico’s van de airco als middel om te koelen. Kijk het webinar terug.

5 oktober: Wat kunnen we in Nederland leren van de Franse aanpak van hitte? Zij hadden in augustus 2023 in 19 departementen Code Rood voor Hitte.

Voor 2023 staan verder nog op de agenda:

2 november: De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s voor hitte zijn gepubliceerd. Wat betekenen deze voor ons hitteadaptatiebeleid en de aanpak van hittestress?

30 november: 10 gemeenten deden dit jaar mee aan de pilot van de Menukaart Hitte. Het doel hiervan is om de integrale hitte-aanpak op gemeentelijk niveau verder te brengen. In dit webinar delen we de ervaringen.

Heb jij een vraag over hitteadaptatie? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met Madeleen Helmer, onze community manager hittestress en gezondheid: info@samenklimaatbestendig.nl.

Aanvullend op de algemene nieuwsbrief klimaatadaptatie bundelt Samen Klimaatbestendig informatie voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we nóg beter inspelen op de behoeften. Heb jij interesse in hittestress en gezondheid? Meld je aan. Bekijk hieronder de eerder verzonden nieuwsbrieven: