Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling

In de komende jaren worden er een flink aantal nieuwe woningen gebouwd in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwbouw niet leidt tot extra klimaatopgaven, maar een positieve impuls geeft aan ons leefklimaat?

Gebiedsontwikkeling
Foto: Shutterstock

Klimaatrobuuste inrichting

Aandacht voor een klimaatrobuuste inrichting is zeker niet vanzelfsprekend bij gebiedsontwikkeling. Dit komt door de druk op de bouwsector en doordat veel verschillende partijen met uiteenlopende doelstellingen betrokken zijn.

De centrale vraag is: “Op welke wijze kun je klimaatbestendigheid meenemen in gebiedsontwikkelingen in zowel nieuw als bestaand stedelijk gebied?”

Goede voorbeelden en instrumenten

Nederland kent veel voorbeelden hoe gebiedsontwikkeling vormgegeven kan worden, zodat de schade door het steeds extremer wordende weer en het risico op overstromingen afneemt. En waardoor de leefomgeving tegelijk mooier, gezonder en aantrekkelijker wordt. Naast goede voorbeelden zijn er ook instrumenten die ondersteunen bij het realiseren van klimaatbestendige gebiedsontwikkeling.

Een overzichtelijke analyse

Om door de bomen het bos te zien heeft Samen Klimaatbestendig samen met TAUW en &Flux een overzichtelijke analyse gemaakt van 25 producten, handreikingen, tools en instrumenten op het gebied van klimaatbestendige nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Dit overzicht is te vinden in Ritsen: een gids met klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen en ontwikkelen (pdf, 4.3 MB). Deze gids laat ook zien waar nu behoefte aan is en hoe publieke en private partijen samen aan de opgaven kunnen werken. De eerder ontwikkelde  Roadmap klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling (pdf, 2.6 MB) maakt hier ook onderdeel vanuit.

Heb jij een vraag over klimaatbestendige nieuwbouw en gebiedsontwikkeling? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met Sander van der Wal, onze community manager nieuwbouw en gebiedsontwikkeling: sander@samenklimaatbestendig.nl

Aanvullend op de algemene nieuwsbrief klimaatadaptatie bundelt Samen Klimaatbestendig informatie voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we nóg beter inspelen op de behoeften. Heb jij interesse in nieuwbouw en gebiedsontwikkeling? Meld je aan. Bekijk hieronder de eerder verzonden nieuwsbrieven: