Klimaatbestendige financiële sector: een nieuwe werkgroep

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het aantal schadeclaims bij verzekeraars neemt toe, banken beginnen bij enkele van hun klanten te vragen naar klimaatrisico’s en klimaatadaptatie is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie. Samen Klimaatbestendig, NextGreen en Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) brachten eerder door een beeldverhaal in kaart welke rol financiële instellingen, in samenwerking met overheden, kunnen spelen in het klimaatbestendig maken van Nederland.


Foto: NextGreen

Download
Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen? (pdf, 6.3 MB)

Werkgroep Klimaatadaptatie

De werkgroep Klimaatadaptatie is een nieuwe werkgroep die verder bouwt op het gedachtengoed van dit beeldverhaal. Er wordt gewerkt aan nieuwe en innovatieve financieringsvormen en maatregelen, gericht op klimaatadaptatie. De werkgroep is in juni 2022 gestart en wordt ondersteund door Samen Klimaatbestendig.

Plan van aanpak

De werkgroep lanceerde onlangs haar plan van aanpak. Centrale vraag in dit werkplan is ‘Wat is de impact van klimaatadaptatie op de economie, de lokale omgeving en de financiële sector en welke bijdragen kan de financiële sector –al dan niet samen met overheden– leveren om afgewogen en effectieve klimaatadaptatie te bevorderen met een positieve bijdrage aan de samenleving?’

Subgroepen

Er zijn twee subgroepen gevormd die een antwoord op deze probleemstelling gaan zoeken: de subgroepen Scenario’s en Publiek-private samenwerking. Deze twee groepen gaan in 2023 met het plan van aanpak aan de slag. Eind 2023 moet er een rapport liggen met uitkomsten die een gerichte bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid van Nederland. De ambitie is om ook een start te maken met de implementatie van enkele oplossingen. Samen Klimaatbestendig is daarbij betrokken bij de subgroep Publiek-private samenwerking en streeft naar verbinding van deze subgroep met actuele vraagstukken uit de praktijk.

Vragen verbinden uit de praktijk

Wij verbinden overheden actief met banken, investeerders en verzekeraars en met hun netwerken, koepelorganisaties en werkgroepen. Interessante voorbeelden publiceren we op deze pagina. Maar ook andersom, via het netwerk van Samen Klimaatbestendig brengen we financiële instellingen in contact met klimaatprofessionals binnen gemeenten, provincies en waterschappen.

Heb je een vraag over het betrekken van financiële instellingen bij een klimaatbestendige inrichting? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met Anne-Marie Bor, onze kwartiermaker financiële sector: anne-marie@samenklimaatbestendig.nl.

Aanvullend op de algemene nieuwsbrief klimaatadaptatie bundelt Samen Klimaatbestendig informatie voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we nog beter inspelen op de behoeften. Heb jij als financiële instelling interesse om deel te nemen? Meld je aan.