Klimaatbestendige financiele sector: download het beeldverhaal

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het aantal schadeclaims bij verzekeraars neemt toe, banken beginnen bij enkele van hun klanten te vragen naar klimaatrisico’s en klimaatadaptatie is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie. Samen Klimaatbestendig, NextGreen en Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) brengen door middel van een beeldverhaal in kaart welke rol financiële instellingen, in samenwerking met overheden, kunnen spelen in het klimaatbestendig maken van Nederland.


Foto: NextGreen

Download
Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen? (pdf, 6.3 MB)

Potentiele samenwerking

Met dit beeldverhaal bieden we een overzicht van de huidige klimaatbestendige ontwikkelingen van de financiële sector in Nederland. We laten zien welke volgende stappen financiële instellingen kunnen zetten richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven om hun beleid en projecten (verder) aan te passen aan klimaatverandering. We laten hierbij kansen zien voor samenwerking met overheden. Ook hebben we een begrippenlijst opgenomen om een gezamenlijke taal te stimuleren en zo het gesprek tussen overheden en financiële instellingen over klimaatbestendige oplossingen effectiever te maken. Tot slot biedt het document diverse links naar meer informatie over beleid en achtergronden en naar handreikingen en instrumenten.
Het beeldverhaal ontwikkelden we op basis van deskresearch en 20 gesprekken met financiële instellingen, overheden en andere betrokkenen.

Vragen verbinden uit de praktijk

Samen Klimaatbestendig ontvangt regelmatig vragen uit de praktijk van overheden en financiële instellingen. Wij verbinden overheden actief met banken, investeerders en verzekeraars en met hun netwerken, koepelorganisaties en werkgroepen. Maar ook andersom, via het netwerk van Samen Klimaatbestendig brengen we financiële instellingen in contact met klimaatprofessionals binnen gemeenten, waterschappen en provincies.

Heb je een vraag over het betrekken van financiële instellingen bij een klimaatbestendige inrichting? Samen Klimaatbestendig helpt jou zoeken naar het antwoord. Neem contact op met Anne-Marie Bor, onze kwartiermaker financiële sector: anne-marie@samenklimaatbestendig.nl.

Aanvullend op de algemene nieuwsbrief klimaatadaptatie bundelt Samen Klimaatbestendig informatie voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we nóg beter inspelen op de behoeften. Heb jij interesse in de financiële sector? Meld je aan.