Klimaatbestendige financiële sector: deel jouw kennis en ideeën

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het aantal schadeclaims bij verzekeraars neemt toe, banken beginnen bij enkele van hun klanten te vragen naar klimaatrisico’s en klimaatadaptatie is meegenomen in het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie. Samen met NextGreen werkt Samen Klimaatbestendig de komende maanden aan het in kaart brengen van initiatieven rond klimaatrisico’s en oplossingen voor klimaatbestendigheid in de financiële sector. Help jij mee?


Foto: NextGreen

Overzicht en vervolgstappen

Het doel is te komen tot een overzicht van de huidige ontwikkelingen. Ook willen we helder krijgen welke volgende stappen financiële instellingen willen en kunnen zetten richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven om hun beleid en projecten (verder) aan te passen aan klimaatverandering.

Gezamenlijke taal

Voor de wisselwerking tussen financiële instellingen, gemeenten en waterschappen is de uitwerking van een ‘gezamenlijke taal’ belangrijk. Dit maakt het gesprek over klimaatbestendige oplossingen effectiever richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven. Ook stimuleert dit gezamenlijke oplossingen.

Inmiddels hebben we al een mooie lijst met organisaties en contactpersonen die we binnenkort gaan interviewen en verschillende rapporten en bronnen om te raadplegen.

Heb jij kennis of ideeën die niet mogen ontbreken in ons onderzoek? Laat het ons weten: info@samenklimaatbestendig.nl