Financiële sector samen met overheid aan de slag

De gevolgen van klimaatverandering hebben invloed op de financiële sector. Het aantal schadeclaims bij verzekeraars neemt toe, banken beginnen bij klanten te vragen naar klimaatrisico’s en klimaatadaptatie is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie. Op initiatief van Samen Klimaatbestendig bundelen banken, verzekeraars (vastgoed)beleggers, koepelorganisaties en overheden sinds midden 2022 hun krachten in de Werkgroep Klimaatadaptatie. Deze Werkgroep is onderdeel van het Platform voor Duurzame Financiering en wordt geleid door Achmea. Eind 2023 overhandigde de Werkgroep haar rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling’ (pdf, 3.1 MB) aan demissionair minister Harbers. Het rapport is voor de Werkgroep het vertrekpunt voor verdere samenwerking aan klimaatadaptatie.

Overhandiging rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling’ door Werkgroep Klimaatadaptatie van het Platform voor Duurzame Financiering aan demissionair minister Harbers.

Kansen voor samenwerking

Eerder bracht Samen Klimaatbestendig met het beeldverhaal ‘Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen?’ in kaart welke rol financiële instellingen, in samenwerking met overheden, kunnen spelen in het klimaatbestendig maken van Nederland. De Werkgroep gebruikt in haar rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling’ dezelfde indeling van instrumenten waarmee financiële instellingen klimaatadaptatie kunnen ondersteunen via producten en diensten. In het rapport geldt dit specifiek voor klanten in de gebouwde omgeving, landbouw, industrie en transport. Deze instrumenten laten gelijkenissen zien met de beleidsinstrumenten die overheden hebben om klimaatadaptatie te stimuleren bij inwoners en ondernemers. Dit biedt kansen voor samenwerking tussen de financiële sector en overheden waardoor klimaatadaptatie in een stroomversnelling komt.

Aanbevelingen en pilots

Het rapport geeft aanbevelingen (pdf, 2.3 MB) aan financiële instellingen, overheden en bedrijven. Het roept op om heldere kaders te geven voor waar wel en niet te bouwen en hoe, zoals bijvoorbeeld in de landelijke maatlat staat. Er is daarbij een advies voor de invoering van een klimaatlabel voor woningen. Daarnaast bepleit de Werkgroep om mee te denken over een wijkaanpak voor het herstel van funderingsschade en zijn er aanbevelingen voor het ondersteunen van klimaatadaptatie in de landbouw. De aanbevelingen vormen de opmaat voor verdere samenwerking, tussen financiële instellingen, overheden en bedrijven. De Werkgroep wil in 2024 verder samenwerken met overheden aan de aanbevelingen en pilots over bijvoorbeeld funderingsschade en klimaatadaptieve landbouw. Samen Klimaatbestendig verbindt de werkgroep met de andere communities op het gebied van klimaatadaptatie.

Vragen verbinden uit de praktijk

De voortgang van de Werkgroep en de (tussen)resultaten publiceren we op deze pagina. Wij verbinden ook overheden actief met banken, investeerders en verzekeraars en met hun netwerken, koepelorganisaties en werkgroepen. Maar ook andersom, via het netwerk van Samen Klimaatbestendig brengen we financiële instellingen in contact met klimaatprofessionals binnen gemeenten, provincies en waterschappen.

Heb je een vraag over het samenwerken met financiële instellingen bij een klimaatbestendige inrichting, of een idee voor een pilot? Wij helpen jou met zoeken naar het antwoord of het verder brengen van je ambities. Neem contact op met Anne-Marie Bor, onze community manager financiële sector: anne-marie@samenklimaatbestendig.nl.

Aanvullend op de algemene nieuwsbrief klimaatadaptatie bundelt Samen Klimaatbestendig informatie voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we je informeren over kennissessies, webinars en bijeenkomsten met en voor financiële instellingen. Heb jij interesse in het werkveld van financiële instellingen en bredere samenwerking?  Meld je aan. Bekijk hieronder de eerder verzonden nieuwsbrieven: