Inwoners stimuleren

Inwoners kunnen een grote rol spelen bij klimaatadaptatie. Ze kunnen bijvoorbeeld hun tuinen en daken klimaatbestendig inrichten. Ook kunnen ze hun gemeente helpen bij het meten van klimaateffecten en meedenken over de inrichting van de openbare ruimte. Maar hoe stimuleer je inwoners nu tot klimaatadaptatie? Daar gaat dit kennisdossier over.

Toolkit Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte

Centraal in dit kennisdossier staat de toolkit Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Gemeenten en andere overheden kunnen deze toolkit vrij gebruiken voor het organiseren van een stimuleringsactie. Je vindt hier veel bruikbaar materiaal: van algemene richtlijnen voor communicatie, standaardteksten voor op de website en overzichten van campagnes en tools, tot handleidingen voor het organiseren van eigen acties.

Inwoners betrekken bij projecten in openbare ruimte

Hoe betrek je inwoners bij projecten in de openbare ruimte? Als je inwoners bij een project betrekt, ontstaat er vaak meer draagvlak voor. Je kunt ze invloed laten uitoefenen op besluiten over de openbare ruimte. Ook kun je ze betrekken bij het meten of monitoren van bijvoorbeeld klimaateffecten in een buurt. Op de pagina 'Hoe betrek je inwoners bij adaptatieprojecten' vind je verschillende voorbeelden van projecten in de openbare ruimte waar inwoners bij betrokken werden.

Onderzoek op het gebied van inwoners stimuleren

Wil je je verder verdiepen in het onderwerp? Ga dan naar de pagina met de laatste onderzoeken op het gebied van inwoners stimuleren. Ook vind je hier een link naar de e-learning ‘Inwoners activeren tot klimaatadaptatie’ van de provincie Brabant.


Wil je meer weten over Inwoners stimuleren? Of heb je suggesties om dit kennisdossier aan te vullen? Vragen en suggesties zijn van harte welkom! Laat het ons weten via het contactformulier.