Inwoners stimuleren

Veel gemeenten en waterschappen zijn volop bezig om onze steden en dorpen klimaatbestendig in te richten. Maar ook inwoners kunnen daarbij een grote rol spelen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun tuinen en daken klimaatbestendig inrichten. Ook kunnen ze hun gemeente helpen bij het meten van klimaateffecten en kunnen ze meedenken over de inrichting van de openbare ruimte.

In dit kennisdossier lees je hoe als gemeente je inwoners kunt stimuleren om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige omgeving en hoe je hen kunt betrekken bij adaptatieprojecten. Daarbij laten we je verschillende handige tools en inspirerende voorbeelden zien.

We werken continu aan het updaten van dit kennisdossier. Hiervoor houden we lopende onderzoeken nauwlettend in de gaten. Een voorbeeld hiervan is de Afkoppelsprint: een onderzoek naar de beste manier om regenwater af te koppelen.


Wil je meer weten over Inwoners stimuleren? Of heb je suggesties om dit kennisdossier aan te vullen? Vragen en suggesties zijn van harte welkom! Laat het ons weten via het contactformulier.