Bewustwording & communicatie

Uiteindelijk willen we dat iedereen werkt aan klimaatadaptatie, ook op privaat terrein. Als overheid is het daarom belangrijk om ook goed na te denken over hoe je klimaatadaptatie stimuleert bij inwoners en bedrijven. Je kunt hiervoor een strategie opstellen. De Beleidsmixer kan helpen bij een goed afgewogen keuze tussen verschillende manieren om inwoners en bedrijven mee te krijgen. Een belangrijk onderdeel is goed met je doelgroepen communiceren en bewustwording creëren. Op deze pagina lees je meer over hoe je inwoners, ondernemers en mensen in je eigen organisatie meekrijgt.

Bewustwording creëren is niet genoeg

Om mensen mee te krijgen in klimaatadaptatie zetten overheden vaak in op informeren en bewustwording creëren. Maar om gedrag te beïnvloeden en mensen in actie te laten komen, is veel meer nodig, zo blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam: mensen moeten bijvoorbeeld ook weten wat ze kunnen doen, de omstandigheden moeten het niet te lastig maken en ze moeten de motivatie voelen.

Inwoners

In het kennisdossier Inwoners stimuleren kun je lezen hoe je inwoners stimuleert om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Centraal in dit kennisdossier staat de Toolkit Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Deze toolkit kun je gebruiken als je inwoners bewust wilt maken van de gevolgen van klimaatverandering of als je ze tot klimaatadaptatie wilt stimuleren. Je vindt er een overzicht met richtlijnen voor communicatie, tips om gedrag te beïnvloeden, stappenplannen voor inwonersacties, standaardteksten voor op je eigen website, visualisaties en tekstjes voor sociale media, een overzicht van campagnes waarbij je kunt aanhaken, handige tools en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Het kennisdossier bevat daarnaast informatie over hoe je inwoners kunt betrekken bij projecten in de openbare ruimte en een overzicht met onderzoeken over inwoners stimuleren. Als je specifiek op zoek bent naar informatie over het vergroenen van tuinen kun je ook eens kijken in het kennisdossier Groen in de Stad.

De infographic hieronder geeft een overzicht van motiverende factoren uit de psychologie die je kunt gebruiken als je inwoners tot klimaatadaptatie wilt stimuleren. Ook laat de infographic zien hoe je deze factoren kunt toepassen in je communicatie.

Ondernemers

Wil je ondernemers stimuleren om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie? Informatie over hoe je verschillende partijen meekrijgt met klimaatadaptatie op een bedrijventerrein vind je in het kennisdossier Groenblauwe bedrijventerreinen. Heb je vragen of wil je onderdeel worden van het netwerk groenblauwe bedrijventerreinen? Neem dan contact op met Samen Klimaatbestendig. Zoek je naar goede voorbeelden? Op de voorbeeldenkaart vind je een aantal stimuleringsacties op bedrijventerreinen, zoals op bedrijventerrein Euvelgunne. Je kunt filteren op ‘bedrijventerrein’ en dan zoeken naar de prikkers ‘Stimuleren en faciliteren’.

Handleiding over ondernemers stimuleren op bedrijventerrein

Informatie over hoe je ondernemers op bedrijventerreinen stimuleert, vind je ook in de Handleiding communicatie Klimaatadaptieve bedrijventerreinen (pdf, 819 kB). Een paar belangrijke adviezen uit deze handleiding:

  1. Zorg ervoor dat klimaatadaptatie een gemeenschappelijk thema wordt. Voorkom dat de gemeente de zender is en de ondernemer de ontvanger. Doe het echt samen, in een team.
  2. Zorg ook binnen de gemeente zelf, in je eigen organisatie, dat klimaatadaptatie op de agenda komt.
  3. Onderzoek wat er speelt bij de ondernemers op het terrein voordat je met ze in gesprek gaat over mogelijke maatregelen.

Verder gaat de handleiding in op hoe je weerstand kunt ombuigen, hoe je als team je doel en boodschap helder maakt en hoe je deze daarna het beste met de ondernemers communiceert. Deze handleiding is ontwikkeld voor de provincie Noord-Brabant.

Eigen organisatie en bestuur

Ook in je eigen organisatie en in samenwerkingsprojecten is het belangrijk om de mensen mee te krijgen. Om te zorgen dat klimaatadaptatie een centrale plek krijgt in beleid en uitvoering, heb je je collega’s, projectpartners en de steun van het bestuur hard nodig. Maar dat is soms lastig, bijvoorbeeld als de verantwoordelijkheid voor klimaatadaptatie bij één persoon of afdeling ligt. Hoe krijg je je collega’s en externe partijen dan mee? Samen Klimaatbestendig heeft voor dit probleem tien tips verzameld bij gemeenten, provincies en waterschappen uit heel Nederland.

Bekijk ervaringen en tips van verschillende gemeenteprofessionals in de video hieronder.

Je kunt de bewustwording binnen je eigen organisatie vergroten door een interne risicodialoog te houden. Hierin bespreek je voor welke gevolgen van klimaatverandering jullie gebied kwetsbaar is. Deze dialoog is ook een goed startpunt om collega’s vanuit andere beleidsvelden bij klimaatadaptatie te betrekken. Op de pagina Risicodialoog voeren en strategie opstellen kun je hier meer over lezen.