Hoe vergroen je tuinen?

Een deel van de stad bestaat uit tuinen en andere private ruimte. Ook daar kun je aan de slag met vergroenen. Op deze pagina vind je een overzicht van hulpmiddelen die je hierbij kunt gebruiken.

Toolkit voor communicatie met inwoners

Wil je inwoners stimuleren om hun tuin te vergroenen? Dan kan de Toolkit Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte je helpen om van je actie een succes te maken. Je vindt er een overzicht met richtlijnen voor communicatie, tips om gedrag te beïnvloeden, stappenplannen voor inwonersacties en standaardteksten die je kunt gebruiken als basis voor een eigen webpagina klimaatadaptatie voor inwoners. Handig zijn verder de visuals en tekstjes voor sociale media. Ook handig is de kalender met bestaande campagnes waarbij je kunt aanhaken. Tot slot biedt de toolkit een overzicht van tools en inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’

Via de campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ kun je gratis gebruikmaken van de Nationale Tuincheck app. Daarmee krijgt je tuin een score en ontvang je handige tips. Ook staat er op de website uitleg over hoe je zelf aan de slag kunt in je eigen tuin. Een bekend onderdeel van de campagne is het NK Tegelwippen: een landelijke wedstrijd tussen gemeenten. Wie vervangt dit jaar de meeste tegels uit de tuin door groen?

Handboek De Levende Tuin

Het handboek De Levende Tuin is bedoeld om groene professionals te helpen en inspireren bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van een klimaatbestendig tuin.

Website Huisje Boompje Beter

Op de website Huisje Boompje Beter vind je tips om je tuin en huis groener en klimaatbestendiger te maken.

Voorbeeldenboek met groeninitiatieven

Samen Klimaatbestendig bracht in 2019 alle groeninitiatieven samen in het boekje Door de tegels de tuin niet meer zien. Hierin staan 150 voorbeelden van uitgevoerde acties, subsidies en andere financiële prikkels, participatie- en communicatiemiddelen en opleidingen.

Stappenplan om bewoners van nieuwbouw te stimuleren

Het KAN Stappenplan Een natuurinclusieve tuin: hoe verleiden we bewoners van nieuwbouw? helpt bouwpartijen, projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties om bewoners van nieuwbouw te stimuleren hun tuin vanaf het begin natuurinclusief in te richten.

Groene collectieve binnentuinen

De KAN factsheet Collectieve binnentuinen in hoogstedelijk gebied helpt bouwpartijen en ontwerpers om van binnentuinen een succes te maken. De factsheet geeft informatie over hoe je collectieve binnentuinen beheert, hoe je de toegang regelt, en wat de kosten en baten zijn.


Foto's: Nanda Sluijsmans