Hoe vergroen je de openbare ruimte?

Op deze pagina staan verschillende voorbeelden en hulpmiddelen voor als je de openbare ruimte wilt vergroenen.

Voorbeelden van groene projecten

Zoek je naar inspiratie? Er zijn verschillende bronnen met voorbeelden die je kunt gebruiken als inspiratie:

  • De handleiding De Levende Openbare Ruimte geeft inspirerende voorbeelden van groene projecten in de openbare ruimte. Je vindt er veel inspirerende praktijkvoorbeelden van hoe groen in de openbare ruimte kan bijdragen aan klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit en een circulaire economie.
  • Arcadis heeft een inventarisatie gedaan van projecten op het gebied van ‘Nature Based Solutions’. Meer hierover lees je in het artikel ‘De natuur als oplossing voor klimaateffecten in de stad’.

Voorbeeldenkaart

Ook de voorbeeldenkaart op dit kennisportaal is een mooie inspiratiebron van projecten waarbij overheden groen hebben ingezet bij klimaatadaptatie. We lichten er een aantal uit:

Inwoners betrekken bij groen project

Wil je de openbare ruimte vergroenen en daarbij inwoners betrekken? Neem dan eens een kijkje in het kennisdossier Inwoners stimuleren. Hier vind je meer informatie over hoe je inwoners kunt betrekken bij adaptatieprojecten in de openbare ruimte.

Website met groenblauwe maatregelen

De website Groenblauwe Netwerken geeft een overzicht van maatregelen om de openbare ruimte groener, klimaatbestendiger en daarmee veerkrachtiger te maken. Ook vind je er voorbeeldprojecten ter inspiratie en een databank waarin je met filters de best passende maatregelen voor je eigen situatie kunt vinden. Verder biedt de website inspirerende voorbeelden van uitgevoerde maatregelen in de praktijk, en vind je per maatregel wat er bekend is over de effectiviteit ervan.

Aanpak voor openbare ruimte tussen stad en platteland

Je kunt ook de openbare ruimte tussen stad en platteland vergroenen: het peri-urbane gebied. De Werkwijze Klimaatadaptatie met Natuur tussen stad en platteland helpt je om hier met Nature-based Solutions meerdere opgaven tegelijk aan te pakken.

Andere hulpmiddelen en publicaties

Ook de volgende hulpmiddelen en publicaties kunnen van pas komen als je de openbare ruimte wilt vergroenen:

  • Wil je de omgeving vergroenen en daarmee ook de gezondheid van inwoners verbeteren? De Handreiking Natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners is dan een handig hulpmiddel.
  • Wil je een plein vergroenen? Dan kan de publicatie ‘Bouwstenen klimaatpleinen provincie Utrecht’ je op weg helpen. Hierin staan verschillende mogelijke maatregelen die je kunt inzetten om pleinen klimaatadaptief en groen in te richten. De publicatie laat ook zien wat de maatregelen ongeveer kosten, hoe sterk ze bijdragen aan verschillende doelen en welke combinaties van maatregelen goed werken.
  • Wil je een woonwijk, winkelcentrum of bedrijventerrein vergroenen? Per locatie is er een brochure beschikbaar met mogelijke maatregelen. Ga voor de drie brochures en meer informatie naar het hulpmiddel ‘Hoe vergroen je je omgeving?’.
  • Rapport Groenvoorziening in sociale woningbouw (pdf, 4.9 MB): Dit rapport geeft een overzicht van de kennis die beschikbaar is om de omgeving van sociale woningbouw te vergroenen.
  • De broers Jonker hebben onderzoek gedaan naar mogelijkheden om groenbeheer klimaatadaptief te maken. In een interview vertellen zij daar meer over. Je vindt er ook het onderzoeksrapport ‘Klimaatadaptief groenbestek’.

Foto's: Nanda Sluijsmans