Samenwerken in klimaatadaptatie doe je zo

Gepubliceerd 13 december 2022

Er is oneindig veel geschreven over de kunst van samenwerken. Vaak is deze literatuur erg theoretisch en weinig bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Het document ‘Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie (pdf, 9.3 MB)’ brengt daar verandering in en geeft tal van praktische tips.

Vliegwiel

Het document biedt 12 aandachtspunten, vormgegeven in een ‘vliegwiel’. Het vliegwiel dient als een checklijst. Je kan het gebruiken bij de start van een samenwerking, maar ook in een lopend samenwerkingstraject. “Ben je al druk bezig en weet je hoe de hazen lopen, dan helpt het document om bij de les te blijven. Heb ik niets over het hoofd gezien?”, vertelt maker Ingrid Canter Cremers van adviesbureau ORG-ID. “Ook iemand die nog niet zo gewend is aan samenwerken kan het document gebruiken als handvat.” Canter Cremers schreef de handleiding samen met Frederik de Vries van adviesbureau Rebel, in opdracht van het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie.

Bevlogen leider

Een gedeelde ambitie is de kern van het vliegwiel. “Het is de belangrijkste drijvende kracht voor een samenwerking”, aldus Canter Cremers. Tal van andere factoren hebben invloed op een goede samenwerking. Bij de start van een samenwerking is het bijvoorbeeld belangrijk om afspraken goed vast te leggen. Op die manier weten alle betrokkenen wat er wel en niet van hen gevraagd wordt. De aanwezigheid van een ‘bevlogen leider’ is een belangrijke sleutel tot succes. ‘Het helpt wanneer er een persoon is die steeds weer het initiatief neemt om de volgende stap te zetten en die mensen weet te betrekken en te stimuleren’, staat in het document.

Niet nieuw

Het vliegwiel is een hulpmiddel en geen voorschrift, benadrukken de makers. “De aandachtspunten zijn niet nieuw, maar omdat de tips zo praktisch zijn, zorgen ze wel voor een scherpere kijk op de samenwerking”, vertelt De Vries. “Er is een groot verschil tussen passief weten en actief inzetten”, vult Canter Cremers aan.

Interviews

Als aanvulling op het vliegwiel interviewden Canter Cremers en De Vries tien projectleiders van klimaatadaptatieprojecten waarin samenwerking een grote rol speelt. “Een van de beste tips vond ik: ‘Maak afspraken over een termijn die je kan overzien’”, vertelt De Vries. “Dat gebeurde onder andere in een project in Gouda, bij een samenwerking tussen het hoogheemraadschap en de gemeente.” Om discussie over bijvoorbeeld financiën te voorkomen in de realisatiefase, hebben de partijen nu alleen financiële afspraken gemaakt over onderzoeksfase van het project. “Ze komen later terug op eventuele vervolgafspraken.”

Onverwachte samenwerking

Canter Cremers en De Vries zijn blij met het eindproduct. “We hebben nooit eerder samengewerkt. Sterker nog, we kenden elkaar nog helemaal niet”, zegt Canter Cremers. “Maar we hadden een gezamenlijke ambitie: het maken van een mooi boekje dat anderen helpt bij hun samenwerking”, vult De Vries aan. “En dat is gelukt. We zijn het bewijs van waar een goede samenwerking toe kan leiden.”