Hoe kunnen we de gevolgen beperken?

We kunnen de gevolgen van klimaatverandering op twee manier beperken:

  • We kunnen de gevolgen van klimaatverandering beperken door de opwarming van de aarde zoveel mogelijk af te remmen. Daarvoor moeten we zo weinig mogelijk broeikasgassen uitstoten. Dit noemen we klimaatmitigatie.
  • We kunnen de gevolgen beperken door onze omgeving en ons gedrag aan klimaatverandering aan te passen. Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie.

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn klimaatmitigatie en klimaatadaptatie allebei belangrijk. Het is nodig dat iedereen daaraan bijdraagt. Niet alleen het Rijk, overheden en maatschappelijke organisaties, maar ook bedrijven en inwoners. Ook jouw inzet is onmisbaar om onze omgeving prettig en leefbaar te houden voor toekomstige generaties.

Hoe kunnen we onze uitstoot verminderen?

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen werkt de overheid aan een overstap naar schonere vormen van energie, zoals wind- en zonne-energie. Deze overstap noemen we ook wel de energietransitie. Ook zelf kun je maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door zelf groene energie op te wekken met zonnepanelen op je dak. Maar je kunt ook minder vlees eten, minder vliegen, je huis isoleren of vaker reizen met het openbaar vervoer of de fiets. Op Milieu Centraal vind je klimaatklappers: eenvoudige maatregelen om je bijdrage aan klimaatverandering te beperken. Je kunt hier ook je CO2-voetafdruk meten en tips krijgen om je uitstoot te verminderen.

Hoe kunnen we ons aan klimaatverandering aanpassen?

Om beter bestand te zijn tegen wateroverlast, droogte en hitte kunnen we onze omgeving aanpassen. Een groene omgeving helpt hierbij. Water kan daar makkelijker in de bodem wegzakken, wat helpt tegen wateroverlast en droogte. Ook biedt groen verkoeling, door schaduw en verdamping. Verder beperkt de Rijksoverheid de kans op een overstroming door de rivieren meer ruimte te geven, de dijken te versterken en te zorgen voor goede vluchtroutes. Naast onze omgeving kunnen we ook ons gedrag aanpassen. Tijdens een hittegolf kunnen we bijvoorbeeld beter letten op oudere en kwetsbare mensen.

Bewoners van Lopik hebben samen met de gemeente veel tegels in hun buurt vervangen door groen. Dit maakt de buurt beter bestand tegen wateroverlast, droogte en hitte. Ook is de buurt gezellig geworden met meer bankjes en speelmogelijkheden.

Hoe past Nederland zich aan?

Het Rijk, overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ook inwoners passen zich al aan het veranderende klimaat aan. Op landelijk niveau wordt bijvoorbeeld hard gewerkt om de dijken te versterken, zodat ons land ook in de toekomst veilig blijft. Gemeenten, provincies en waterschappen werken aan klimaatadaptatie in onze steden, wijken en buurten. Bijvoorbeeld door meer ruimte te geven aan groen. En door regenwater ‘af te koppelen’ van het riool, zodat het regenwater niet samen met afvalwater via het riool wordt afgevoerd. Als regenwater niet is afgekoppeld, kan het riool tijdens hevige regenbuien de grote hoeveelheid water niet altijd aan. Er kan dan vervuild water op straat komen te staan. Door af te koppelen, kan het regenwater bijvoorbeeld afstromen naar een wadi of vijver. Op de voorbeeldenkaart vind je verschillende voorbeelden van klimaatadaptatie. Ook steeds meer inwoners passen zich aan en halen bijvoorbeeld tegels uit de tuin. Bekijk wat jij kunt doen!

Bekijk in drie video's hoe andere inwoners zich al aan het klimaat hebben aangepast:

  • De Enschedese Bas Worm nam allerlei maatregelen om water op te vangen in zijn tuin. Zo plaatste hij een regenton, en legde een groen dak en een regenwatervijver aan.
  • De Utrechtse Sylvia Waag nam maatregelen die ervoor zorgen dat regenwater niet meer haar woning binnen kan stromen.
  • De Limburgse Rene Hamers vangt regenwater op met infiltratiekratten onder de grond.