Gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening

Klimaatverandering heeft een steeds grotere invloed op de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening. Zo neemt het aantal hete zomerdagen de laatste jaren toe, waardoor hittestress een steeds groter probleem wordt. Hetzelfde geldt voor de toenemende kans op wateroverlast. En de toenemende droogte verhoogt de kans op verzakkingen van gebouwen. Hoe kunnen we onze dorpen en steden zo goed mogelijk tegen dit soort gevolgen beschermen? Met andere woorden: hoe kun je als beleidsmaker of projectleider bij de overheid de gebouwde omgeving zo klimaatrobuust mogelijk maken? En hoe doe je dat als steeds meer andere opgaven ook om aandacht vragen, zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de biodiversiteitscrisis?

Dit kennisdossier gaat daarover. Je leest hier welke gevolgen klimaatverandering heeft voor de gebouwde omgeving. En wat de Rijksoverheid doet om deze omgeving aan klimaatverandering aan te passen. Verder kun je hier lezen wat je als decentrale overheid kunt doen om de gebouwde omgeving klimaatbestendiger te maken.

In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA) vind je informatie over klimaatadaptieve nieuwbouw. In het hoofdstuk Wonen en Werken kun je lezen over de aanpak om duurzaam te bouwen en maatregelen om schade te voorkomen en te herstellen.