Wat kun je als decentrale overheid doen?

Op deze pagina lees je per thema wat je als gemeente, waterschap of provincie kunt doen om de gebouwde omgeving klimaatbestendiger te maken, zowel in bestaand bebouwd gebied als bij nieuwe ontwikkelingen.