Klimaatrisico’s van gebouwen scherper in beeld met standaard aanpak

Gepubliceerd 21 november 2022

Klimaatverandering veroorzaakt nu al grote schades, bijvoorbeeld door overstromingen en verzakkingen. De Dutch Green Building Council (DGBC) werkt daarom met ongeveer 30 andere publieke en private partijen samen aan het Framework for climate adaptive buildings. Dit is een standaard aanpak waarmee je klimaatrisico’s op gebouwniveau kunt inschatten. Het eerste deel van deze aanpak is nu verschenen.

Naast Paris Proof ook Climate Proof

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs had de DGBC eerder al het Deltaplan Duurzame Renovatie gepubliceerd. Dit programma heeft als doel om de gebouwde omgeving in 2040 Paris Proof te maken. Dit betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met tweederde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. De standaard aanpak waar de DBGC en de partners nu aan werken moet ervoor zorgen dat de gebouwde omgeving naast Paris Proof ook Climate Proof wordt. Dit is ook steeds meer een eis vanuit Europese regels.

Gelijk speelveld en open data

Door de toenemende gevolgen van klimaatverandering en de eisen vanuit Europa willen vastgoedpartijen meer inzicht krijgen in de risico’s van klimaatverandering voor gebouwen. Er worden daarom al veel klimaatrisico-analyses gemaakt, maar de uitkomsten daarvan waren tot nu toe vaak lastig te interpreteren en moeilijk met elkaar te vergelijken. De ontwikkeling van deze standaard aanpak moet ervoor zorgen dat er een gelijk speelveld komt, op basis van open klimaatdata en transparantie over de gebruikte methodes.

Eerste deel van methode nu beschikbaar

Het eerste deel van de standaard aanpak is op 10 november 2022 gepresenteerd op het Nationaal Deltacongres. Dit deel van de aanpak helpt je om te bepalen welke effecten klimaatverandering heeft op de omgeving van een gebouw, ook wel het omgevingsrisico. De aanpak behandelt de vier klimaatthema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. In deze eerste stap wordt er gewerkt met vrij toegankelijke open data uit de Klimaateffectatlas. Na de eerste stap volgen nog twee stappen: inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van een gebouw door te kijken naar gebouwspecifieke kenmerken, en bepalen welke maatregelen je kunt nemen om klimaatrisico’s tegen te gaan.

Vervolg in voorjaar 2023

In het voorjaar van 2023 zal de volgende publicatie verschijnen: deze gaat over hoe je de gebouwscore bepaalt en hoe je daarbij de juiste maatregelen kiest. De aanpak zal ook daarna regelmatig geactualiseerd worden. Een eerste moment is eind 2023, als het KNMI de nieuwe klimaatscenario’s publiceert. Het Framework for climate adaptative buildings zal meegroeien met nieuwe kennis en veranderende data en blijft daarmee een levend document.

Partners project Framework for climate adaptive buildings