Er liggen veel kansen om corporatiewoningen klimaatbestendig te renoveren

Gepubliceerd 30 november 2020

Bij renovaties en bouwprojecten besteden woningcorporaties al veel aandacht aan energiebesparing. Het zou mooi zijn als ze daarnaast ook klimaatadaptatie en circulariteit steeds meer gaan toepassen. Dat gebeurt nu nog weinig, blijkt uit het onderzoek ‘Verduurzaming corporatiewoningen (pdf, 4.2 MB)’ van Platform31. Omdat woningcorporaties ongeveer 30% van de totale woningvoorraad bezitten, ligt hier een enorme kans.

Wat heeft Platform31 onderzocht?

Platform31 heeft zes renovatieprojecten onderzocht waarin energiebesparende maatregelen zijn gecombineerd met circulaire en/of klimaatadaptieve maatregelen. Met dit onderzoek wil ze inzicht krijgen in de stappen die woningcorporaties en bouwbedrijven zetten op het gebied van circulair en klimaatadaptief renoveren. Wat kunnen zij hierin nog leren?

Zes projecten

Platform31 heeft de volgende zes projecten onderzocht:

  • Binnenstedelijke vooroorlogse woningbouw in Leiden
  • Tuinstad hoogbouw in Zwolle
  • Nieuwbouw in Waalre
  • Tuinstad hoogbouw in Amsterdam
  • Vooroorlogse woningbouw in Rotterdam
  • Vooroorlogse laagbouw in Haarlem

Belangrijkste conclusies

De grootste conclusie is dat er nog veel kansen liggen om bij renovaties ook circulaire en klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Er zijn wel mooie resultaten bij verschillende projecten, maar circulariteit en klimaatadaptatie zijn nooit samen ingebed in de bedrijfsvoering. Als er voor een circulaire of klimaatadaptieve maatregel gekozen is, dan lijkt die keuze op zichzelf te staan. Hij maakt geen deel uit van de bedrijfsstrategie. Maar juist dat zou enorm helpen om corporatiewoningen écht te verduurzamen. Klimaatadaptatie en circulariteit zouden bij zowel de corporaties als de bouwbedrijven in de genen moeten zitten.

Klimaatadaptatie vooral op korte termijn

Uit het onderzoek blijkt dat corporaties en bouwbedrijven vooral maatregelen toepassen die woningen beschermen tegen de gevolgen van het huidige klimaat. Bij geen van de projecten lijkt een analyse te zijn gemaakt over de mogelijke toekomstige effecten van klimaatverandering op woningen. Dat komt deels doordat er te weinig heldere en geaccepteerde richtlijnen, standaarden en normen zijn voor klimaatadaptatie bij renovatieprojecten. Het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) zou hier handvatten voor kunnen bieden.