NAS-kennisaanpak en kennisprogramma's

Klimaatadaptatie kun je niet zomaar toepassen. Je moet weten wat je doet en waarom, en daarvoor heb je kennis nodig: niet alleen praktijkkennis maar ook kennis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Dat is één van de redenen waarom de vraag naar kennis over klimaatadaptatie de laatste jaren toeneemt. En het aanbod aan kennis groeit net zo hard mee.

Van cruciaal belang voor de klimaatbestendige inrichting van ons land is onder meer dat er naast beleidsonderzoek ook praktijkondersteunend onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast is het belangrijk dat er voorlichting over en communicatie van onderzoeksresultaten plaatsvindt, dat nieuwe inzichten een plek krijgen in onderwijs en educatie, en dat professionals klimaatadaptatie leren toepassen in hun werk.

Op deze webpagina wordt de kennisaanpak van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) toegelicht. De volgende onderwerpen staan hierin centraal:

  • Hoe houden we de kennis van klimaatrisico’s actueel?
  • Hoe ontwikkelen en verspreiden we kennis die een effectieve uitvoering van aanpassingsmaatregelen ondersteunt?

Ook kun je lezen over de gesubsidieerde kennisprogramma’s, waarvoor het NAS-team het initiatief genomen heeft of waarbij het betrokken is.

Samenhang met Monitoring NAS

Er is een nauwe samenhang tussen de NAS-kennisaanpak en de NAS-monitoring. Om te kunnen monitoren of er sprake is van een afname van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering, is in ieder geval het volgende nodig:

  1. een actuele nationale klimaatrisicoanalyse en -beoordeling,
  2. een actueel inzicht in de effectiviteit van adaptatiebeleid,
  3. een actueel inzicht in de effectiviteit van mitigatiebeleid,
  4. een actueel inzicht in ontwikkelingen in de economie en in de ruimtelijke ordening.

Afbeelding kennisaanpak