NAS-kennisaanpak

In de NAS-kennisaanpak staan momenteel twee onderwerpen centraal:

  1. Hoe houden we kennis van klimaatrisico’s actueel?
  2. Hoe ontwikkelen en verspreiden we kennis voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen, en hoe wisselen we die kennis uit?

Een derde onderwerp met een wat ander karakter is ‘samenwerking’. Dit onderwerp is in ontwikkeling en is in 2019 toegevoegd.