Kennis voor de uitvoering van adaptatiemaatregelen

Hoe ontwikkelt en verspreidt het NAS-team kennis om adaptatiemaatregelen uit te voeren, en hoe zorgt het ervoor dat die kennis ook uitgewisseld wordt? Daarvoor zoekt het NAS-team naar samenwerking met partijen die een sterke en directe verbinding hebben met de lokale praktijk. Dat zijn onder andere het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), het deelprogramma Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS), het programma Kennis voor Decentrale Overheden (KVDO) en de Citydeal Klimaatadaptatie.

Kennisrotonde

Het NAS-team werkt samen met DPRA om vragen uit de praktijk op een juiste manier te beantwoorden. Die vragen worden in de toekomst beantwoord door gebruik te maken van een kennisrotonde (pdf, 1 MB). Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen helpdeskvragen die snel beantwoord kunnen worden, vragen waarvoor bemiddeling nodig is, vragen waarvoor praktijkonderzoek nodig is en vragen waarvoor wetenschappelijk onderzoek nodig is.

Adaptatie combineren met andere transities

Vaak is het nodig om klimaatadaptatiemaatregelen te combineren met maatregelen voor andere transities. Dat maakt de uitvoeringspraktijk steeds complexer: er is niet alleen kennis nodig van klimaatadaptatie maar ook van andere transities. Daarnaast is ook ontwerpvaardigheid van groot belang: men moet steeds beter in staat zijn een scala aan eisen uit verschillende transities te combineren in adequate oplossingen.


Uitvoering