Kennis van klimaatrisico’s

In de Nationale klimaatadaptatiestrategie staan de gevolgen van klimaatverandering centraal. Deze gevolgen zijn gevisualiseerd in de zogeheten bollenschema’s, inmiddels opgenomen in de NAS-adaptatietool. Maar welke van al deze gevolgen moeten als eerste worden aangepakt? Een nationale klimaatrisicoanalyse en -beoordeling geeft antwoord op dit soort vragen. Omdat het klimaat de komende decennia, zo niet eeuwen, zal blijven veranderen, is het belangrijk om deze analyses regelmatig te herhalen, in elk geval iedere keer dat het KNMI nieuwe klimaatscenario’s uitbrengt. Klik op de links hieronder om te lezen wat hiervoor nodig is en wat we al hebben gedaan.