Impact van klimaatverandering op economie, mens en natuur en milieu

Het rapport ‘Aanpassen aan klimaatverandering’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een belangrijk document geweest voor de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Op basis daarvan zijn de zes meest urgente klimaatrisico’s van de NAS bepaald. In het rapport is de impact bepaald van klimaatverandering op de economie, op mensen en op natuur en milieu. Het rapport geeft voor elk onderwerp een tabel met een overzicht van de impact van de verschillende klimaatrisico’s. Op deze pagina vind je de drie tabellen waarop de zes urgente risico’s van de NAS zijn gebaseerd. De tabellen zijn opgenomen in de bijlage van da NAS.

Wat laten de tabellen zien?

In de drie tabellen zijn de klimaatrisico’s ingedeeld naar de mate van impact van de gebeurtenis op de economie, op mensen en op natuur en milieu. De grootste impact vind je rechtsboven: groot gevolg en waarschijnlijk dat het dit decennium optreedt. In de drie tabellen valt maar één risico in deze ernstigste categorie: ‘Hittestress in steden’.

Klimaateffecten met een kleine waarschijnlijkheid en kleine impact zijn niet in de tabellen opgenomen omdat deze in het algemeen weinig beleidsurgentie hebben.

Welke risico’s zijn het meest urgent volgens de NAS?

De NAS zet de koers uit voor een klimaatbestendig Nederland. De tabellen op deze pagina stonden aan de basis voor het bepalen van de zes meest urgente klimaatrisico’s van de NAS. Dat zijn:

  1. Meer hittestress bij mensen door extreem weer
  2. Vaker uitval van delen van vitale en kwetsbare functies door extreem weer
  3. Vakere oogstschade en ander schade in de land- en tuinbouw door extreem weer
  4. Minder veerkracht van de natuur doordat de klimaatzones verschuiven
  5. Gezondheidsverlies, arbeidsverlies en kosten door een mogelijke toename van allergieën en infecties
  6. Cumulatieve of keteneffecten

In het Uitvoeringsprogramma van de NAS (pdf, 2.6 MB) zijn speerpunten bepaald, die voor een belangrijk deel overlappen met deze urgente risico’s.

Welke klimaatrisico’s hebben de grootste impact op de economie?

Klimaateffecten kunnen forse economische schade veroorzaken. Zo kunnen windstoten en extreme regenval het verkeer hinderen en kan de landbouw grote schade lijden door droogte. Deze tabel (png, 172 kB) geeft een beeld van de klimaatrisico’s met de grootste impact op de economie.

Welke klimaatrisico’s hebben de grootste impact op mensen?

Door klimaatverandering kunnen er doden, gewonden en andere slachtoffers vallen. Hittestress in steden is het belangrijkste risico voor mensen. Doordat hittegolven vaker optreden en langer aanhouden, zullen er meer kwetsbare mensen overlijden. Deze tabel (png, 171 kB) geeft een beeld van de klimaatrisico’s met de grootste impact op mensen.

Welke klimaatrisico’s hebben de grootste impact op natuur en milieu?

De impact van klimaatverandering op natuur en milieu is vooral afhankelijk van de onomkeerbaarheid van de effecten. Bepaalde dier- en plantensoorten kunnen bijvoorbeeld verdwijnen door overstromingen of droogte. Deze tabel (png, 109 kB) geeft een beeld van de klimaatrisico’s met de grootste impact op natuur en milieu.