NAS-kennisprogramma's

Het NAS-team heeft het initiatief genomen voor twee kennisprogramma’s:

  1. Het NWA-thema-onderzoek klimaatverandering en gezondheid. De ministeries van IenW, VWS, LNV en BZK hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij de Nationale wetenschapsagenda (NWA). Deze aanvraag is in juni 2019 toegekend.
  2. In december 2021 heeft een consortium van meer dan 20 Nederlandse organisaties (van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD-en en LTO Noord) een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Het bedrag van bijna 10 miljoen euro is bestemd voor het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie dat zes jaar gaat duren: van 2022 tot 2027.

Daarnaast heeft de NAS in 2018 een seminar georganiseerd voor het ERA4CS-programma, om de uitwisseling tussen kennis en beleid te stimuleren. Dit Europese onderzoeksprogramma is medegefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en liep van 2017 tot en met 2021.