ERA4CS: onderzoek op gebied van klimaatdiensten

ERA4CS is een Europees onderzoeksprogramma, waarin EU-lidstaten samenwerken aan onderzoek naar klimaatverandering. Dit onderzoeksprogramma liep van 2017 tot en met 2021. Nederland deed mee aan 10 projecten binnen dit Europese onderzoeksprogramma. Kern van deze projecten was klimaatrisico-informatie uitwerken en beschikbaar stellen voor verschillende doelgroepen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is medefinancier van dit programma.

Gebeurtenissen en ontwikkelingen

De onderzoeken van ERA4CS zijn ook voor de NAS van grote waarde. Op deze pagina doen we verslag van de ontwikkelingen binnen ERA4CS.

  • Op 4 april 2018 heeft het programmateam van de NAS samen met NWO, Rijkswaterstaat en de afdeling van Kennis, Innovatie en Strategie van het Ministerie van IenW een seminar georganiseerd. Bij dit seminar konden de Nederlandse onderzoekers van ieder van de 15 projecten hun project presenteren aan beleidsmedewerkers van verschillende ministeries.
  • Bij tien van de ERA4CS-projecten waren Nederlandse partijen betrokken. Meer informatie over deze projecten vind je in het overzicht van ERA4CS-projecten met Nederlandse partijen.

afbeelding_era4cs