Overzicht van ERA4CS-projecten met Nederlandse partijen

Tussen 2017 en 2021 liepen er verschillende Europese onderzoeksprojecten op het gebied van klimaatdiensten (‘climate services’). Dat gebeurde vanuit het programma ERA4CS. Bij tien van deze projecten waren Nederlandse partijen betrokken. Op deze pagina geven we een overzicht van deze tien projecten.

Wat is ERA4CS?

ERA4CS is een programma van het Joint Programming Initiative "Connecting Climate Knowledge for Europe" (JPI Climate). Hierin werken EU-lidstaten samen op het gebied van klimaatveranderingsonderzoek. ERA4CS is een afkorting van ‘European Research Area for Climate Services’. Het programma is in 2016 opgezet en in 2017 gingen de eerste onderzoeksprojecten van start.

Wat was de rol van Nederland binnen ERA4CS?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan het programma. Deze onderzoeken zijn namelijk ook erg belangrijk voor de uitvoering van het Nederlandse beleid op het gebied van klimaatadaptatie. Want onderzoek naar klimaatdiensten is erop gericht om klimaatbeleid te ondersteunen met de best mogelijke data en informatie.

Bij welke projecten waren Nederlandse partijen betrokken?

Hieronder zie je een lijst van de tien ERA4CS-projecten waarbij Nederlandse partijen betrokken waren. Met deze lijst kunnen geïnteresseerden, zowel vanuit overheid, kenniswereld als bedrijfsleven, zien welke onderzoeken er liepen. Ook is er via dit overzicht de mogelijkheid om contact op te nemen met deze Nederlandse partijen.
  1. Co-Cli-Serv | Co-development of place-based climate services for action
  2. EVOKED | Enhancing the value of climate data – translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach

  3. INSeaPTION | Integrating sea-level projections in climate services for coastal adaptation

  4. SALIENSEAS | Enhancing the Salience of climate services for marine mobility Sectors in European Arctic Seas

  5. CitiSense | Citizen Sensing – Urban Climate Resilience through Participatory Risk Management Systems

  6. ClimApp | Translating climate service information into personalized adaptation strategies to cope with thermal climate stress

  7. CLIMINVEST | Tailored Climate Information for Investment Decisions

  8. ISIpedia | The open inter-sectoral impacts encyclopedia

  9. SENSES | Climate Change Scenario Services: Mapping the future

  10. INNOVA | Innovation in Climate Services Provision

Meer weten?

Wil je meer weten over ERA4CS of over een bepaald onderzoeksproject binnen dit programma? Ga dan naar de website van JPI-Climate. Daar vind je meer (Engelstalige) informatie, ook over projecten zonder Nederlandse partners. Verder staat er op dit kennisportaal een kort verslag van een bijeenkomst in 2018, inclusief korte projectbeschrijvingen.