ClimApp

Translating climate service information into personalized adaptation strategies to cope with thermal climate stress

1. Wat is het doel van dit Europese onderzoeksproject?

Het doel van ClimApp is om een app te ontwikkelen waarmee mensen kunnen inschatten wat hun thermische belasting is. De app geeft advies over hitte en kou aan werknemers, maar ook aan ouderen en (verzorgers van) kinderen. De gebruiker voert verschillende gegevens in over zichzelf, zoals lengte en gewicht, kleding en de activiteiten die hij of zij doet. Daarna maakt de app op basis van meteorologische gegevens een inschatting van de hitte- of koudebelasting van de gebruiker, en geeft hem of haar een persoonlijk advies. Zo krijgen mensen beter inzicht in hun thermische belasting, en zijn gezondheidsproblemen bij bijvoorbeeld werknemers en kwetsbare mensen te voorkomen.

2. Wat is de rol van de Nederlandse partners in het project?

Het is een internationaal samenwerkingsproject. De Nederlandse onderzoekers in het project hebben expertise op het gebied van het effect van hitte en kou op het lichaam. Daarnaast hebben ze veel ervaring met het adviseren van werknemers, ouderen en (verzorgers van) kinderen, en dan vooral over hitte. De VU coördineert werkpakket 1 van ClimApp. Daarin staat onder andere een overzicht van normen die je kunt gebruiken om thermische belasting in hitte en kou in te schatten. Daarnaast doet de VU binnen dit project onderzoek naar het effect van hitte op ouderen in een klimaatkamer, en heeft ze samen met de GGD onderzoek gedaan naar hitte op kinderdagverblijven. TNO heeft veel ervaring in het adviseren van werknemers. Het onderwerp kou is ook onderdeel van de app. De Scandinavische partners onderzoeken vooral dat onderdeel, omdat gezondheidsproblemen door kou daar groter zijn dan in Nederland.

3. Welke tussenresultaten kunnen nu al relevant zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid?

Je kunt de proefapp al downloaden vanuit de Appstore. De app heet ClimApp. De onderzoekers zitten nu in de fase van feedback verzamelen bij onder meer werknemers, kinderen en ouderen. De app geeft op dit moment al persoonlijke adviezen. Na de testen zal de app bij de verschillende doelgroepen worden bijgewerkt.

4. Hoe zijn andere Nederlandse partijen betrokken in het project?

De onderzoekers van de VU, TNO en GGD werken in dit project samen. De VU heeft de lead in het project namens de Nederlandse partijen. De VU, TNO en GGD hebben allemaal een breed netwerk van partners die bezig zijn op het gebied van hitte. De VU doet naast dit project veel andere experimenten met hitte, ook in samenwerking met andere universiteiten in binnen- en buitenland. TNO is betrokken bij verschillende projecten over hitte bij werknemers, waaronder het project Heat-Shield van Horizon 2020. De GGD werkt op het gebied van hitte veel samen met het RIVM, gemeenten en provincies. De GGD doet onderzoek naar hitte in woningen en adviseert gemeenten, burgers en scholen over hitte.

5. Hoe draagt de Europese samenwerking in dit project bij aan onderzoek en beleid in Nederland?

Door de Europese samenwerking komt veel ervaring en expertise op het gebied van thermofysiologie, advies en beleid samen. Hierdoor kan het projectteam een app maken die gebaseerd is op wetenschappelijk vastgestelde relaties tussen hitte/kou en gezondheid. Ook maakt de Europese samenwerking het mogelijk om deze app onder de aandacht te brengen bij verschillende doelgroepen.


Contactpersoon

dr. ir. Moniek Zuurbier
Adviseur Leefomgeving en Gezondheid voor de GGD’en in Gelderland en Overijssel
Moniek.Zuurbier@vggm.nl

Nederlandse projectpartijen

Vrije Universiteit, TNO & GGD

Looptijd project

2017 tot en met 2021

Meer informatie