CitiSense

Urban Climate Resilience through Participatory Risk Management Systems

1. Wat is het doel van dit Europese onderzoeksproject?

Het doel van CitiSense is om een mobiele app voor burgers te ontwikkelen over de gevolgen van klimaatverandering en hoe je daar als burger mee om kunt gaan. Denk daarbij aan hitte, droogte en hevige regenbuien. De app geeft bijvoorbeeld adviezen, zoals draag luchtige kleding en zoek koele plekken op. De onderzoekers ontwikkelen de app in 4 pilotsteden en doen dat samen met lokale autoriteiten en eindgebruikers.

2. Wat is de rol van de Nederlandse partners in het project?

De Nederlandse onderzoekers werken mee aan de ontwikkeling van de mobiele app en het webportaal dat toegepast wordt in de verschillende landen. Ook verzorgen zij het contact en de interactie met de lokale autoriteiten van de pilotstad Rotterdam.

3. Welke tussenresultaten kunnen nu al relevant zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid?

De mobiele app is klaar. Hij is onder andere getest door leerlingen van een school en door zorginstellingen. Daarna is de app geüpdatet. Op dit moment verzamelen de onderzoekers de gebruiksgegevens. Die gaan ze analyseren, en daarna bepalen ze hoe de gegevens betekenis krijgen in het project.

4. Hoe zijn andere Nederlandse partijen betrokken in het project?

De gemeente Rotterdam heeft meegedacht in de beginfase van het project, bijvoorbeeld over wat een geschikt onderwerp zou zijn om te onderzoeken. De onderzoekers hebben ervaringen met de gemeente uitgewisseld. Ook heeft de gemeente geholpen bij de zoektocht naar burgers en professionals bij wie ze een campagne wilden organiseren. Daarvoor heeft de gemeente bijvoorbeeld contact gelegd met scholieren van de Hogeschool Rotterdam en met de GGD.

5. Hoe draagt de Europese samenwerking in dit project bij aan onderzoek en beleid in Nederland?

Tijdens het onderzoek bleek dat het heel lastig is om burgers bereid te  krijgen om zelf te rapporteren via een app. De belangrijkste reden daarvoor is dat de app niet is opgenomen in concreet beleid van de gemeente Rotterdam, waardoor er geen echte actie op volgt. Daarnaast zijn er ook al veel andere initiatieven met apps, wat het nog lastiger maakt om burgers bereid te krijgen om actief mee te doen. Tijdens de afsluitende fase van het onderzoek zullen lessen worden getrokken uit de meetcampagnes in de verschillende Europese steden die meedoen.


Contactpersoon

Maaike Maarse
Deltares
Maaike.Maarse@deltares.nl

Looptijd project

2017 tot en met 2021

Meer informatie