ISIpedia

1. Wat is het doel van dit Europese onderzoeksproject?

Het doel van het ISIpedia-project is om bij te dragen aan een systematische verkenning van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd voor verschillende sectoren, zoals water, landbouw, gezondheid en energie. Zie ook https://www.isipedia.org/. Het is daarmee een vervolg op het langer lopende ISIMIP-project. De verkenning gebeurt met behulp van gedetailleerde scenario’s van toekomstige klimaatverandering en met verschillende computermodellen. De resultaten van de analyses komen online beschikbaar, zodat ze voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn. Ook komt de beschrijving ervan op de ISIpedia-website te staan.

2. Wat is de rol van de Nederlandse partners in het project?

De Nederlandse partners onderzoeken in de eerste plaats het effect van klimaatverandering op het energiesysteem, en dan vooral hernieuwbare energie. Zij voeren onder andere een literatuurstudie en een internationale modelvergelijking uit. Ook kijken ze naar het verband tussen klimaatverandering en de relatie tussen energie, land en water. Dat samenhangend systeem heet ook wel de ‘nexus’.

3. Welke tussenresultaten kunnen nu al relevant zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid?

De studie laat zien dat klimaatverandering effect kan hebben op de energievoorziening, en dan vooral op hernieuwbare energie, de energievraag en koeling van elektriciteitscentrales. De effecten zijn wereldwijd gemiddeld niet zo groot, maar kunnen in bepaalde regio’s wel behoorlijk zijn. Dat geldt vooral voor waterkracht en de vraag naar verwarming en koeling.

4. Hoe zijn andere Nederlandse partijen betrokken in het project?

Naast de Universiteit Utrecht en de Wageningen University & Research, is Stichting CAS betrokken bij de communicatie van onderzoeksresultaten.

5. Hoe draagt de Europese samenwerking in dit project bij aan onderzoek en beleid in Nederland?

Het ISIpedia-project is wereldwijd leidend op het gebied van systematische analyse van klimaatimpacts. Doordat verschillende onderzoeksinstellingen samenwerken aan de analyse rond energie leveren zij wereldwijd een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis op dat gebied. Deze kennis kan het Nederlands klimaatbeleid verder ondersteunen bij beslissingen rond mitigatie en adaptatie. Dit geldt ook voor de andere kennis die het ISIpedia-project ontwikkelt, zoals de kennis over klimaatimpacts voor landbouw, rivierafvoer, biodiversiteit en zeespiegelstijging.


Contactpersoon

prof. dr. Detlef van Vuuren
Universiteit Utrecht
Detlef.vanVuuren@pbl.nl

Nederlandse projectpartijen

Wageningen University & Research & Stichting CAS

Looptijd project

2017 tot en met 2020

Meer informatie