INSeaPTION

Integrating sea-level projections in climate services for coastal adaptation

1. Wat is het doel van dit Europese onderzoeksproject?

Het doel van het INSeaPTION-project is om gebruikers die werken aan klimaatadaptatie te informeren over zeespiegelverandering in hun regio. De onderzoekers hebben daarbij in het bijzonder gekeken naar de Malediven en Frans-Polynesië. Beide gebieden hebben niet de kennis om dit zelf te doen en zijn kwetsbaar voor zeespiegelverandering.

2. Wat is de rol van de Nederlandse partners in het project?

De Nederlandse onderzoekers hebben regionale zeespiegelprojecties ontwikkeld voor verschillende klimaatscenario’s overal op aarde. Deze projecties staan ook in het ‘Special Report on Oceans and Cryosphere in a Changing Climate’ (SROCC) van het IPCC dat in 2019 verschenen is. De Franse, Spaanse en Duits onderzoekers gebruiken deze scenario’s voor adaptatiestrategieën in de Malediven en Frans-Polynesië.

3. Welke tussenresultaten kunnen nu al relevant zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid?

De resultaten van het SROCC-rapport zullen een belangrijke rol spelen in de klimaatscenario’s en het klimaatsignaal die het KNMI aan het ontwikkelen is.

4. Hoe zijn andere Nederlandse partijen betrokken in het project?

In 2018 was er een workshop in Haarlem voor alle Nederlandse betrokkenen op het gebied van zeespiegelproblematiek. Tijdens de workshop hebben ze met elkaar besproken wat voor informatie er nodig is voor gebruikers die op globale schaal werken aan klimaatadaptatie.

5. Hoe draagt de Europese samenwerking in dit project bij aan onderzoek en beleid in Nederland?

Zeespiegelonderzoek is complex en vraagt inbreng van verschillende partijen. Zonder de fysische kennis uit Nederland en Spanje, de lokale expertise uit Duitsland in de Malediven en de lokale expertise uit Frankrijk in Frans-Polynesië had dit onderzoek nooit uitgevoerd kunnen worden. Het onderzoek heeft wetenschappelijk succes opgeleverd en er zijn verschillende workshops geweest met beleidsmedewerkers in Europa, de Malediven en Frans-Polynesië. Het werk wordt hierna voortgezet in een nieuw Europees Horizon2020-project.


Contactpersoon

prof. dr. Roderik van de Wal
Universiteit Utrecht
r.s.w.vandewal@uu.nl

Nederlandse projectpartijen

Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU)

Looptijd project

2018 tot en met 2020

Meer informatie