NWA-programma Klimaatadaptatie en gezondheid

Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten in tijden van klimaatverandering? Die vraag staat centraal in het onderzoeksprogramma Klimaatadaptatie en gezondheid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO nodigde in 2020 onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere partijen uit om brede consortia te vormen en praktijkgerichte onderzoeksvoorstellen voor dit programma in te dienen.

Er is een brede samenwerking nodig

Het programma is een initiatief van verschillende ministeries: van IenW, VWS, LNV en BZK. Zij hebben in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) met NWO en ZonMw een groot en breed onderzoeksprogramma naar klimaatadaptatie en gezondheid opgesteld. Het doel van dit NWA-programma is om handelingsopties te ontwikkelen voor en met verschillende partijen in Nederland. Om gezondheidsproblemen door klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat verschillende sectoren en experts uit het fysieke, sociale en zorgdomein met elkaar samenwerken. Daarom staat in het onderzoeksprogramma een interdisciplinaire en intersectorale aanpak centraal. Ook is het belangrijk om oplossingsrichtingen te koppelen aan andere grote transitieopgaven, zoals duurzame landbouw, de energietransitie, volksgezondheid, biodiversiteit, mobiliteit en de woningbouwopgave.

Onderscheid tussen stedelijk en landelijk gebied

De effecten van klimaatverandering en de mogelijke adaptatiemaatregelen zijn vaak anders in de stad dan in het landelijk gebied. Het programma omvat daarom twee projecten waarvan de één focust op het stedelijk gebied en de ander op het landelijk gebied. In maart 2022 zijn hiervoor twee grote consortia gehonoreerd: BENIGN en MANTRA. Beide projecten zijn na de zomer van 2022 gestart en hebben een looptijd van 5 jaar.

BENIGN

Het BENIGN-consortium bestaat uit onderzoekers uit verschillende disciplines van de Radboud Universiteit, de Vrije Universiteit, Wageningen University & Research, Hogeschool Leiden, Deltares en Donders Institute. Zij werken samen met partners uit het bedrijfsleven, ngo’s en de gemeenten Hilversum, Dordrecht en Leiden. Het BENIGN-consortium en deze partners onderzoeken hoe de ‘blauwe en groene infrastructuur’ in bebouwd gebied kan bijdragen aan gezonde leefomstandigheden in buurten en gebouwen, en hoe gemeenten afwegingen kunnen maken voor effectieve interventies.

MANTRA

In het MANTRA-consortium slaan onderzoekers van onder meer Maastricht University, Radboud Universiteit, Wageningen University & Research, Hogeschool Leiden, RIVM, Planbureau voor de Leefomgeving en Naturalis de handen ineen. Zij onderzoeken de specifieke gezondheidsrisico’s én kansen in rurale gebieden. Dit doen ze samen met zeker veertien maatschappelijke en publieke organisaties, zoals de GGD’s van Groningen en Hart van Brabant, de Waddenacademie, Movisie en Platform31. In het onderzoek krijgen drie verschillende regio’s specifiek aandacht: het Hogeland, de Alblasserwaard en Noordoost-Brabant.

Startbijeenkomst

Om de start van het programma en de projecten een gezamenlijke aftrap te geven, vond er op 10 november 2022 een startbijeenkomst plaats. Naast presentaties van MANTRA en BENIGN, was er die middag een presentatie van Chantal Oudkerk-Pool over de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) en interactieve workshops over citizen science, samenwerking en interventies. Wil je meer weten? Lees het volledige verslag van deze startbijeenkomst.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoeksprogramma Klimaatadaptatie en gezondheid? Ga dan naar de website van NWO. Daar vind je alle informatie over het programma en de projecten.


NWA lijn 2

Meer informatie