Ruim 4 miljoen euro voor onderzoek naar klimaatadaptatie en gezondheid

Gepubliceerd 4 april 2022

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee grote onderzoeksconsortia geselecteerd om te werken aan adaptatiemaatregelen voor een gezonde leefomgeving. De onderzoeken richten zich op klimaatadaptatie in de stad en op het platteland. De consortia krijgen samen ruim 4,3 miljoen euro.

BENIGN

Een van de twee onderzoeken is BENIGN. De kennisinstellingen van het BENIGN-consortium gaan in Hilversum, Leiden en Dordrecht living labs opzetten om te onderzoeken met welke maatregelen je hittestress en opwarming het beste kunt tegengegaan. In deze living labs werken de onderzoekers met veel verschillende partijen samen, waaronder bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een belangrijk doel van het project is om een besluitvormingssysteem voor gemeenten te ontwikkelen om te bepalen welke combinatie van maatregelen in de blauwe of in de groene infrastructuur kan leiden tot een gezondere leefomgeving.

MANTRA

Het tweede onderzoek is MANTRA. Dit project richt zich op lokale gemeenschappen in het landelijk gebied. Het doel is om het ontwerpen van adaptatiemaatregelen te integreren met gezondheidsrisico's en andere uitdagingen. Verder wil het onderzoek deze gemeenschappen helpen om de regie over de uitvoering van maatregelen te verbeteren. In dit onderzoek worden er ‘rural labs’ opgezet in Hogeland, de Alblasserwaard en in Noordoost-Brabant. Deze ‘rural labs’ kun je vergelijken met de living labs van BENIGN. Ook hierin werken kennisinstellingen samen met maatschappelijke en publieke partijen, zoals de GGD’s van Groningen en Hart van Brabant.

Financiering

De onderzoeken worden gefinancierd vanuit het programma Klimaatadaptatie en Gezondheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De ministeries van VWS, LNV, IenW en BZK hebben vanuit hun samenwerking in de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) het initiatief genomen tot dit onderzoek. Meer dan de helft van het budget van 4,3 miljoen komt van deze ministeries.


Meer informatie