Landbouw

De laatste jaren heeft de land- en tuinbouw te maken gehad met verschillende weersextremen en toenemende verzilting. Denk aan de hagelschade in 2017, de enorme wateroverlast in Limburg in 2021, en de droge zomers in 2018, 2019, 2020 en 2022. Deze gebeurtenissen laten zien dat de land- en tuinbouw door klimaatverandering nu al voor steeds grotere uitdagingen komt te staan.

Wat vind je in dit kennisdossier?

In dit kennisdossier lees je wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor deze sector. Ook kun je meer lezen over het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw (AP KAL) dat boeren en tuinders helpt en stimuleert om duurzaam en effectief om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. In dit programma wordt samengewerkt met overheden, ketenpartijen, financiële instellingen en kennisinstellingen. Verder lees je meer over wat boeren en tuinders kunnen doen om hun bedrijf klimaatbestendiger te maken, welke hulp ze daarbij kunnen krijgen en hoe ze kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige samenleving. Tot slot delen we interessante publicaties, websites en andere informatiebronnen voor als je je verder wilt verdiepen. Hieronder kun je doorklikken naar de verschillende pagina’s.

In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA) vind je informatie over een klimaatrobuuste landbouw. Ga naar het NUP KA om het hoofdstuk over landbouw te bekijken.

Landbouw tegel

Contact

Team Klimaatadaptatie Landbouw
klimaatadaptatielandbouw@minlnv.nl

Team NAS
nas@minienw.nl

Deze pagina kwam tot stand met medewerking van het ministerie van LNV.

Adaptatiedialoog Landbouw

Eerste dialoog, 6 oktober 2017

Werkconferentie Nijkerk (tweede dialoog), 15 januari 2019

Deltafacts