Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed is alles wat door vorige generaties is gebouwd, gemaakt of aangepast en wat we willen behouden en bewaren voor toekomstige generaties. Denk maar aan de vele rijksmonumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, beschermde stads- en dorpsgezichten en artistieke en bouwkundige kunstwerken. Maar ook aan onze landschappen en watersystemen: de polders, het slotenstelsel, weteringen, grachten, sluizen en gemalen. Daarnaast bestaat er ook nog immaterieel cultureel erfgoed: oude tradities, gebruiken, kennis en vaardigheden die gemeenschappen belangrijk vinden om te bewaren.

In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA) vind je informatie over cultureel erfgoed. In het hoofdstuk Mens en Cultuur kun je lezen hoe Nederland zijn cultureel erfgoed beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

In dit kennisdossier lees je meer over de relatie tussen cultureel erfgoed en klimaatadaptatie. Via de tegel ‘Kansen van cultureel erfgoed’ lees je hoe cultureel erfgoed ons kan helpen bij klimaatadaptatie. En via de tegel ‘Bedreigingen voor cultureel erfgoed’ lees je meer over hoe we cultureel erfgoed kunnen beschermen tegen de bedreigingen van klimaatverandering. Tot slot vind je via de tegel ‘Cultureel erfgoed in beleid’ hoe je cultureel erfgoed integreert in beleid voor klimaatadaptatie.

De informatie in dit kennisdossier is gebaseerd op de resultaten van het project Kansen van cultuurhistorie binnen de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK KBS). Het doel van het project was om te onderzoeken hoe we de kansen van cultuurhistorie kenbaar kunnen maken en kunnen laten bijdragen aan klimaatadaptieve oplossingen. De achtergrondinformatie bij dit project staat in het onderzoeksrapport 'NKWK Klimaatbestendige Stad 2021 - Kansen voor cultuurhistorie' (pdf, 6.1 MB). Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van Stichting CAS, Bureau Overland, RIGO Research en Advies, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sweco en Wageningen Environmental Research (WENR). De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft kennis aangedragen en zat in de begeleidingscommissie.

Wil je meer weten over Cultureel Erfgoed en klimaatadaptatie? Of heb je suggesties om dit kennisdossier aan te vullen? Vragen en suggesties zijn van harte welkom! Laat het ons weten via het contactformulier.