Hoe integreer je cultureel erfgoed in beleid?

Voordat je cultureel erfgoed in je gebied kunt beschermen of het kunt inzetten voor klimaatadaptatie, is het nodig om een visie op te stellen en op basis daarvan plannen en afspraken te maken. Tegelijk bestaat er vanuit het Rijk wet- en regelgeving waar je je aan moet houden. Pas als je visie en plannen zijn vastgelegd in beleid, kun je maatregelen gaan nemen.

Lees hier meer over het nationaal en regionaal en lokaal beleid op het gebied van cultureel erfgoed.