Bedreigingen voor cultureel erfgoed door klimaatverandering

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben overheden afgesproken om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Maar we hebben nog geen adaptatiebeleid om erfgoed te beschermen. Terwijl ook erfgoed bedreigd wordt door klimaatverandering. Denk aan monumenten die flinke funderingsschade oplopen door droogte, of te maken krijgen met waterschade door een overstroming. Op deze pagina lees je wat de grootste bedreigingen zijn voor cultureel erfgoed, waarom het belangrijk is om cultureel erfgoed tegen klimaatschade te beschermen en wat daarvoor zou moeten gebeuren.