Klimaatadaptatie en de omgevingswet

Nu werken de Nederlandse overheden nog met 26 verschillende wetten die gaan over de fysieke leefomgeving. Dat verandert op 1 januari 2024 met de nieuwe Omgevingswet. Verschillende thema’s en opgaven, zoals bodem, water, lucht, natuur, bouwen, afval, klimaatadaptatie en de energietransitie zijn dan allemaal gebundeld in één wet. De nieuwe wet zorgt voor minder regels, meer overzicht, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Dit kennisdossier geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen voor klimaatadaptatie als gevolg van de Omgevingswet. We geven antwoord op de vragen: Wat zijn de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet? Wat verandert er als gevolg van de Omgevingswet aan het beleid voor klimaatadaptatie? Wat zijn dan de beleidsinstrumenten? En hoe geef je klimaatadaptatie bijvoorbeeld een plek in de omgevingsvisie en het omgevingsplan? In dit kennisdossier vind je ook een overzicht van hulpmiddelen die je kunt gebruiken om klimaatadaptatie een plek te geven in de beleidsinstrumenten van de nieuwe Omgevingswet.

Wil je aan de slag met het ontwikkelen van beleid voor klimaatadaptatie? Bekijk dan de pagina Beleid ontwikkelen. En op de pagina Reguleren en borgen vind je informatie over wetten, visies en plannen en over standaarden. Reguleren en borgen is één van de zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.