Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar?

Om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig te krijgen, is het belangrijk dat je als gemeente en provincie klimaatadaptatie een plek geeft in je omgevingsvisie en -plan. Hoe doe je dat? En hoe kun je als waterschap bijdragen aan de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies? De volgende hulpmiddelen en publicaties kunnen je daarbij helpen.

  • Handreiking integrale omgevingsvisies: deze handreiking helpt je bij het vormgeven van een integrale omgevingsvisie, bijvoorbeeld een gezamenlijke omgevingsvisie van gemeenten en waterschappen.
  • Klimaatadaptatie in de omgevingswet (pdf, 1.7 MB): deze publicatie van de City Deal Klimaatadaptatie laat zien welke mogelijkheden en kansen de omgevingswet biedt voor klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving. Zo lees je er welke 6 kerninstrumenten belangrijk zijn voor klimaatadaptatie en kom je meer te weten over de nieuwe manier van samenwerken waar de omgevingswet om vraagt.
  • Bouwstenen klimaatadaptatie in Omgevingsvisies (pdf, 821 kB): dit rapport laat met ‘bouwstenen’ zien hoe je klimaatadaptatie kunt inbedden in een gemeentelijke omgevingsvisie. De bouwstenen laten zien wat een gemeente moet en mag regelen voor klimaatadaptatie in de fysieke leefomgeving. Met tekstvoorstellen verkennen Noordoost-Brabant en ORG-ID hoe je de gemeentelijke omgevingsvisie kunt invullen.
  • Handreiking Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet: deze handreiking laat zien wat er op het gebied van stedelijk waterbeheer verandert en hetzelfde blijft onder de Omgevingswet. Ook lees je welke kansen de Omgevingswet biedt voor vraagstukken rond klimaatadaptatie.
  • De tool Grondwater en Ruimtelijke Ordening helpt je om bij klimaatadaptatie rekening te houden met grondwater. De tool bevat praktijkvoorbeelden van manieren om grondwater in je omgevingsvisie te betrekken. Ook vind je er factsheets, voorbeeldteksten en handvatten.
  • De Wegwijzer vrijwillig programma van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) helpt om een vrijwillig programma te ontwerpen en vorm te geven, bijvoorbeeld een gemeentelijk rioleringsprogramma. Voor bodem en grondwater is er aanvullend ook een navigator die helpt om zelf koers te bepalen.
  • De Handreiking Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen laat zien hoe decentrale overheden regels kunnen vastleggen voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Je vindt er factsheets en voorbeeldregels voor hittestress, droogte, gevolgbeperking overstroming, wateroverlast en biodiversiteit en natuurinclusiviteit.