Benieuwd naar oogst Netwerkdag Almere?

Gepubliceerd 9 februari 2018

Hoe ga je om met het veranderende klimaat en hoe kun je Omgevingsvisies daarvoor benutten? Dwars door de grote storm van 18 januari reisden professionals van onder andere gemeenten, provincies en waterschappen af naar Almere voor de Netwerkdag Klimaatadaptatie & Omgevingsvisies.

Tijdens Prinsjesdag 2017 werd het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2018 gepresenteerd, de directe aanleiding voor deze themabijeenkomst. Het programma beschrijft onder andere de ambitie om klimaatadaptatie integraal onderdeel te laten zijn van omgevingsvisies en -plannen. Dé centrale vraag van deze dag was: wat kan de integrale insteek van klimaatadaptatie betekenen voor een betere omgevingsvisie en wat kan het integrale karakter van de omgevingsvisie bijdragen aan een klimaatadaptievere omgeving?

Toren van Babel

Met bijdragen van onder andere Edward Stigter (directeur Beleid bij VNG) en Ferenc van Damme (strateeg Participatie & Communicatie bij de Provincie Overijssel) ging de kop eraf tijdens het plenaire gedeelte van de dag. Vervolgens namen deelnemers actief deel aan workshops zoals “wat leg je waar vast?” en “hoe betrek ik de omgeving?” onder begeleiding van professionals uit het veld. De “oogst” van de workshops is door de deelnemers genoteerd op (papieren) vruchten en vind je terug in het eindproduct (pdf, 348 kB) dat is gemaakt. Een tipje van de sluier: soms heeft het gesprek over omgevingsvisies en klimaatverandering wel iets weg van de toren van Babel. Het is de zoektocht om elkaars taal te leren verstaan, het goede gesprek te voeren en vervolgens omgevingsvisies en klimaatverandering samen te brengen.

Digitaal eindproduct

Doel van de dag was op een interactieve en inspirerende manier handvatten te bieden om klimaatadaptatie daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Ook wilden we het netwerk op dit gebied versterken, zodat mensen van elkaar kunnen leren. Vanwege de landelijke uitval van treinen door de storm organiseerden we ter plekke een carpool systeem, waarmee de doelstelling ˝netwerken˝ direct al een succes bleek! De oogst van de dag, oftewel de handvatten, inclusief de samenvattingen van de workshops, hebben we samengevat in een bondig eindproduct. Blader er digitaal doorheen, stuur door naar je collega’s en doe er je voordeel mee!

Download eindproduct Netwerkdag Klimaatadaptatie & Omgevingsvisies (pdf, 348 kB)

Presentaties