Klimaatbestendige en duurzame wijk Erasmus Veld


Tussen de Noordweg en Ersusmusweg in Den Haag werken de gemeente en ontwikkelaars aan de duurzame en klimaatadaptatieve wijk Erasmus Veld. De bouw van deze nieuwe wijk betreft een herontwikkeling van een stadsrandzone met volkstuinen en sportcomplexen.  Samen met kopers en betrokkenen uit de omgeving geeft men invulling aan de duurzame ontwikkeling van de wijk.

De nieuwe woonwijk bestaat uit diverse deelgebieden. De deelgebieden zijn met elkaar verbonden door een ecologisch lint: een natuurgebiedje van groen en water dat slingerend door de wijk loopt. Het natuurgebiedje heeft vele voordelen, zoals het afvoeren van water tijdens hevige neerslag en het bieden van verkoeling tijdens warme dagen. Hiermee draagt het ecologisch lint bij aan één van de ambities van het project: een klimaatbestendige woonwijk.

Afbeelding Erasmus VeldAfbeelding: Ontwerp Erasmus Veld (download ontwerp (pdf, 17 MB))

Andere duurzaamheidsambities van de wijk zijn het beperken van het energieverbruik en de inzet van hernieuwbare energie. Tijdens workshops zijn de duurzaamheidsambities vertaald in concrete inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte. Woningbouwontwikkelaars en beheerafdelingen van de gemeente hebben tijdens de workshops gewerkt aan nieuwe ontwerpprincipes voor bestrating, inrichtingselementen en beplanting van de wijk. Hierbij zijn de aspecten klimaatbestendigheid en ecologie in ogenschouw genomen.

De nieuwe ontwerp- en inrichtingsprincipes zijn vastgelegd in dit document (pdf, 12 MB). Het document geeft op een overzichtelijke manier aan hoe de verschillende principes bijdragen aan de duurzaamheidsambities van het project.

Meer informatie over het project vind je op deze website.

Leerpunten uit het project

  • Liever geen half verharding aanleggen i.v.m. hoge onderhoudslasten. In plaats van half verharding zo min mogelijk verharding aanleggen in de nieuwbouwwijken.
  • Optimale ruimte creëren voor water en groen.
  • De hemelwaterafvoer afkoppelen van het (gemengde) riool en koppelen op het oppervlaktewater.
  • Duurzame materialen met weinig onderhoudslasten gebruiken.
  • Toepassen van inheemse plantensoorten i.v.m. de versterking van de ecologie.

Contactpersoon

Gijs Slagmolen
Gemeente Den Haag
Gijs.slagmolen@denhaag.nl
070 - 353 6484


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Den Haag, Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld, BPD, ABB, Toplevel development en Vorm Bouw & Hoogheemraadschap Delfland
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast