Onzichtbare waterbuffer: infiltratiekelder onder nieuwbouw Den Haag


Door klimaatverandering krijgt Den Haag te maken met extremere regenbuien. Om de riolering van Den Haag zo min mogelijk te belasten, is het belangrijk om het regenwater waar mogelijk lokaal op te vangen. En omdat er in de stad weinig ruimte is, stimuleert de gemeente nieuwbouwprojecten om water zoveel mogelijk op het terrein zelf op te vangen en te bergen. De infiltratiekelder op de Cannenburglaan is daar een mooi voorbeeld van.

Wat is een infiltratiekelder?

Een infiltratiekelder is een buffer om overtollig regenwater op te vangen uit de afvoer voor hemelwater. Hierdoor voorkom je wateroverlast bij hoosbuien en kan het regenwater infiltreren naar het grondwater. Infiltratiekelders worden steeds meer gebouwd bij nieuwbouw, renovatie of herinrichting van een gebied. Deze infiltratiekelder op de Cannenburglaan kan 62m3 aan water opvangen. Den Haag heeft meerdere en ook grotere van dit soort infiltratiekelders. Omdat infiltratiekelders een hoge draagkracht hebben, worden ze vaak gebouwd in stedelijke omgevingen met veel verkeer. Je vindt ze bijvoorbeeld onder grote oppervlakken zoals parkeerplaatsen, schoolpleinen en speeltuinen.

Hoe werkt de infiltratiekelder?

Normaal is het probleem bij een hoosbui dat de bodem al het water niet in één keer aankan, waardoor het water via het riool moet worden afgevoerd. Met een infiltratiekelder heeft het water daar wel de tijd voor: door de ruimte werkt deze kelder als een buffer. Het water kan tijdelijk worden opgeslagen en daarna geleidelijk infiltreren in de bodem. De filters in de infiltratiekelder houden het vuil tegen, alleen het regenwater loopt erdoorheen. Omdat deze filters goed moeten blijven werken, is het belangrijk om deze goed te onderhouden. De kelder is daarom goed toegankelijk.

Wat gebeurt er met het water?

Een groot deel van het water infiltreert naar het grondwater. Een ander deel kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld om toiletten door te spoelen, om bomen en planten te besproeien of om ijsbanen aan te leggen. Water hergebruiken gebeurt nog niet veel, omdat leidingwater in Nederland erg goedkoop is. Deze maatregel past bij de ambitie van Den Haag om niet alleen klimaatbestendiger maar ook duurzamer te worden.

Leerpunten

De berging en infiltratie werken goed. Maar of de kelder groot genoeg blijft om het water op te vangen en te infiltreren, hangt van verschillende factoren af. Stel bijvoorbeeld dat de verharding in de omgeving toeneemt of hoosbuien meer en heviger worden. Dan is de kelder misschien te klein om goed te blijven werken. Verder zijn infiltratiekelders onzichtbaar voor de omgeving. Bewoners zien niet wat voor effect zo’n kelder heeft. Pas als de infiltratiekelder niet goed werkt, zullen bewoners er iets van merken. Dat is iets om rekening mee te houden in de communicatie met bewoners.

Contactpersoon

K. Liem
Waterblock B.V.
info@waterblock.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Waterblock B.V., Debuco Advie B.V., Meeuwisse Nederland B.V. & gemeente Den Haag
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast