Afkoppelcoach voor gemeenten Renkum en Veenendaal


In de Gemeente Renkum en de Gemeente Veenendaal worden inwoners door ‘afkoppelcoaches’ gestimuleerd om het regenwater op het eigen terrein af te koppelen van het riool. Dit draagt bij aan het beperken van de kans op wateroverlast bij extreme regenval. Door de inspanning van de afkoppelcoaches, maar ook door actieve campagne van de gemeente (wegbordreclame, afkoppelkits, promofilm, kortingsbonnen en krantenartikelen) is er in 2016 en 2017 in Renkum ongeveer 8000 m2 afgekoppeld. De ervaringen van de afkoppelcoaches worden gebundeld en komen openbaar beschikbaar.

Het doel van de afkoppelcoaches is om inwoners te stimuleren om hun regenpijp af te koppelen en regenwater te laten infiltreren in de bodem en/of (tijdelijk) op te slaan. De afkoppelcoaches doen dit door inwoners te infomeren en van advies te voorzien.
 Afkoppelcoach Lanny

Afbeelding: Afkoppelcoach Lanny Olie

In de gesprekken met inwoners wordt het belang van afkoppelen uitgelegd en worden vragen van inwoners beantwoord. Om aan de slag te gaan wordt er een uitgebreide voorbeeldenmap getoond met eenvoudige maar ook creatieve voorbeelden en krijgen de mensen advies op maat. Een van de belangrijkste aspecten tijdens deze gesprekken is het enthousiasmeren van de inwoners.

Lanny Olie werkt sinds 2016 als afkoppelcoach voor verschillende gemeenten. Omdat elke gemeente een ander beleid heeft voor het afkoppelen van regenwater wordt er veel ervaring opgedaan over hoe inwoners reageren op de verschillen in aanpak. Zo is de ervaring dat het verstrekken van subsidies om afkoppelen te bevorderen sympathie en interesse oplevert maar niet doorslaggevend is voor succes. Om de drempel voor inwoners te verlagen kan bijvoorbeeld de nadruk gelegd worden op de winst in beleving: regenwater in je tuin brengt leven in je tuin! De website NLgaat.nu biedt tools en producten om inwoners te stimuleren om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Leerpunten uit het project

  • Kom vóór de start van een campagne in contact met de woningcorporaties: Vraag medewerking, actief of passief.
  • Hanteer een wijkmatige aanpak: met een wijkfocus gaat het onderwerp meer leven door sociale cohesie.
  • Zorg voor ambassadeurs.
  • Organiseer in de winter een lunch voor de plaatselijke hoveniers en klusbedrijven en geef een presentatie over het belang van afkoppelen.
  • Zien afkoppelen doet afkoppelen: Organiseer een open tuinweekend waarin mensen die hun regenpijpen hebben afgekoppeld hun tuin openstellen.
  • Deel flyers uit, maar houdt deze flyer laagdrempelig en laat vooral leuke voorbeelden zien. Benoem naast bovengronds afkoppelen ook ondergronds afkoppelen, maar ga hier niet te veel op in (verwijs b.v. naar een website). De flyer is bedoeld om mensen kennis te laten maken met het begrip afkoppelen, mensen die ondergronds willen infiltreren zijn vaak al een stapje verder. De ervaring leert dat mensen na het lezen van een uitgebreide flyer ‘ondergronds afkoppelen’ voornamelijk onthouden als: graven, ‘ iets met kratten’ en het overhoop halen van je tuin. Houd de drempel dus laag door leuke en eenvoudige voorbeelden te laten zien.
  • De gemeente Renkum heeft bewust geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd, mede om te voorkomen dat er kansen worden gemist. Het gevaar bij het stellen van kwantitatieve doelen is dat er dan alleen wordt gefocust op ‘de grote klappers’ (grote oppervlakten, bijvoorbeeld sporthallen en grote bedrijven). Hoewel dit waarschijnlijk de meest effectieve afgekoppelde meters oplevert, is juist de betrokkenheid van burgeres bij vergroening, klimaatadaptatie en de werking van het riolering een belangrijke uitkomst.

Contactpersoon

Lanny Olie
Lanny Olie Afkoppelcoach
afkoppelen@veenendaal.nl  / lanny.olie@nlgaat.nu  
06 58 07 61 83


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Renkum, Gemeente Veenendaal & Lanny Olie Afkoppelcoach projecten, advies en begeleiding
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Wateroverlast