In klimaatbestendig Spoarpark Feanwâlden komen dorpsbewoners graag samen


Tot 2016 liep er tussen het Friese Dantumadiel en Tytsjerksteradiel een provinciale weg dwars door zes Friese dorpen heen. Toen er een nieuwe provinciale weg om deze dorpen heen werd aangelegd, kwam er ruimte om de oude weg opnieuw in te richten. Een van de resultaten: een groot klimaatbestendig park in het dorp Feanwâlden, met onder andere een grote vijver met 5.000 waterplanten, wadi’s en fiets- en wandelpaden.

Wat ging er vooraf aan het nieuwe park?

In 2015 is de provinciale weg N356 aangelegd, ook wel: de Centrale As. Deze weg is om de zes dorpen heen aangelegd om drie redenen: om de dorpen te ontlasten, de leefbaarheid te verbeteren en de bereikbaarheid van Noordoost-Friesland te vergroten. Ongeveer tegelijk met de aanleg van de Centrale As ging het project Kansen in Kernen van start, met als doel om de oude provinciale weg opnieuw in te richten. In dit project hebben de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel tussen 2015 en 2022 met de provincie samengewerkt aan deze herinrichting. Ook bewoners, scholen, natuurorganisaties en ondernemers waren via klankbordgroepen betrokken bij de ontwerpen, de plannen en de voorbereidingen.

Waarom een klimaatbestendig park in Feanwâlden?

Klimaatadaptatie speelt tegenwoordig een rol in heel veel projecten van de gemeente. Ook is het vanwege de lage grondwaterstanden nodig om regenwater zoveel mogelijk vast te houden in het gebied. Daarvoor zijn een grote vijver en aangrenzende wadi’s aangelegd. Die vangen het regenwater op en voeren die als het moet ook weer af. Het vele groen maakt de omgeving hittebestendiger en zorgt er ook voor dat er meer water in de grond kan infiltreren. Dat helpt wateroverlast en droogte te verminderen.

Park maakt Feanwâlden weer één geheel

Het park in Feanwâlden is aangelegd op de plek waar eerst de provinciale rondweg lag. Deze oude weg sneed het stationsgebied af van het dorp. Dankzij het nieuwe park zijn het stationsgebied en dorp weer op elkaar aangesloten.

Park past bij cultuurhistorisch karakter van Feanwâlden

Het ontwerp van het park is geïnspireerd op Friese landschapsarchitecten uit de 19e eeuw. In het ontwerp is een cultuurhistorisch kenmerk van het dorp verwerkt: het dorp ligt namelijk deels op hogere gronden en deels op lagere en nattere weidegronden. Het hogere deel grenst aan het bewoonde dorp en bestaat uit open ruimtes waar onder meer bomen en heesters zijn geplant. Het lagere deel ligt langs het spoorgebied. Bij hevige buien stroomt regenwater naar dit lagere deel waarin de grote vijver en aangrenzende wadi’s liggen.

Park versterkt ook de biodiversiteit

Frisia Groep was verantwoordelijk voor de keuze van het groen. Het groen draagt bij aan het versterken van de biodiversiteit in de omgeving:

  • Er is zoveel mogelijk gekozen voor inheemse planten, struiken en bomen die aansluiten op de omgeving. Het groen bestaat uit meerdere lagen, met wisselende groeihoogtes. Daardoor ontstaat een fijn leefgebied voor vogels, insecten en andere dieren.
  • Er zijn 650.000 bloembollen van stinzenplanten geplant. Het idee erachter is dat ze verwilderen en zo voor nog meer groen zorgen.
  • Er zijn verschillende soorten kruidenmengsels ingezaaid die op verschillende momenten bloeien. Zo ontstaat er een lang bloeiseizoen, wat goed is voor insecten en andere dieren.
  • De gemeente maait de velden met kruidenmengsels maar één keer per jaar en laat het maaisel dan twee dagen liggen. Dat zorgt ervoor dat het bloemenzaad eruit kan vallen en zich beter kan verspreiden.
  • In de grote vijver zijn 5.000 waterplanten geplant.

Contactpersoon

Boele Dijkstra
Projectleider gemeente Dantumadiel
B.Dijkstra@noardeast-fryslan.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Dantumadiel, gemeente Tytsjerksteradiel en Provincie Fryslân & Frisia Groep
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast