Middelbare school Dalton Voorburg krijgt groenblauw dak


Tijdens een projectweek ‘duurzaamheid’ op middelbare school Dalton Voorburg, kwam een aantal leerlingen met het idee om hun school te voorzien van begroeide daken. De school is toen in overleg gegaan met de gemeente Leidschendam-Voorburg en Hoogheemraadschap Delfland. Dit leidde tot het realiseren van een groen dak, met zowel groene als blauwe elementen én zonnepanelen. Met de begroeide daken gaat de school de kans op hittestress en wateroverlast tegen. Bovendien wordt met het dak een bijdrage geleverd aan biodiversiteit.

Groen dak

Afbeelding: leerlingen op groene dak van de middelbare school Dalton Voorburg

Begroeide daken: groen en groenblauw dak

Op het dak van het Dalton Voorburg is een groendak aangelegd van 1.500 vierkante meter. Het dak bestaat uit twee deelgebieden met verschillende materialen. Het eerste deel van het groendak heeft een lichte constructie met daarop traditionele sedumbegroeiing. Dit dak kan vierentwintig liter regenwater bufferen per vierkante meter. Op dit dakvlak zijn bovendien zonnepanelen geplaatst. Doordat de panelen op een groen dak staan, worden de panelen minder warm en leveren ze een beter rendement.

Het tweede deel van het groendak is een ‘groenblauw’ dak dat is opgebouwd met steenwolmateriaal (Spongepot). Dit is een kunstmatige bodem voor plantengroei, vergelijkbaar met de ‘substraatteelt’ in kassen. Op dit dak kan meer water worden vastgehouden: tachtig liter per vierkante meter. Het steenwolmateriaal zorgt ervoor dat het opgevangen regenwater, vertraagd wordt afgevoerd naar het hemelwaterriool. De waterbuffer komt op het dak komt na achtenveertig uur weer ‘beschikbaar’ voor het opvangen van een volgende bui. Dat is ook een wens van de waterschappen.

Onderzoek naar de effectiviteit van de daken

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de daken onderzoekt de school:

  • De verkoelende werking van de daken. Daarvoor worden de binnen- en buitentemperatuur gemeten.
  • Het bufferend vermogen van de daken. Daarvoor wordt de afstroming van regenwater van het dak gemeten.

De resultaten van de groendaken worden vergeleken met de resultaten van de daken zonder begroeiing.

Voor het groenblauwe dak wordt bovendien onderzocht of de waterretentietijd geoptimaliseerd kan worden, waardoor de waterberging optimaal benut kan worden bij piekbuien. Doordat het groendak en groenblauwe dak op hetzelfde gebouw liggen, zijn de resultaten van de metingen goed vergelijkbaar. De resultaten van het onderzoek komen naar verwachting in 2019 beschikbaar.

Naast minder kans op wateroverlast en koelere klaslokalen is de verwachting dat de daken bijdragen aan de biodiversiteit.

Contactpersonen

Simon van Damme (gemeente LeVo) en Tjerron Boxem (Delfland)
Scl.van.damme@lv.nl 
070-3009089  (Simon)


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Leidschendam-Voorburg & Hoogheemraadschap van Delfland
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Hitte, Wateroverlast