CATCH versnelt en verbetert klimaatadaptatie in Overijssel


Om klimaatadaptatie in Overijssel te versnellen, is de provincie partner in de projecten CATCH en CATCH+. In deze projecten hebben partijen die betrokken zijn bij kleine en middelgrote steden in de regio Noordzee kennis en ervaringen met elkaar gedeeld op het gebied van klimaatadaptatie. Ook hebben ze samen tools ontwikkeld om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

Wat is CATCH?

De projecten CATCH en CATCH+ maken deel uit van het Europese subsidieprogramma INTERREG. Met dit subsidieprogramma stimuleert de Europese Unie steden uit Europese regio’s om met elkaar samen te werken en te innoveren. CATCH bestaat uit twaalf organisaties uit de Noordzeeregio. CATCH en CATCH+ richten zich op kleine en middelgrote steden uit die regio die zich willen aanpassen aan klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Omdat kleinere steden vaak minder middelen en specialisten in dienst hebben om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan, wil de EU die steden extra ondersteunen, onder andere door tools aan te bieden. Nederlandse partijen die betrokken zijn bij CATCH, zijn naast de provincie Overijssel ook de gemeenten Zwolle en Enschede, Waterschap Vechtstromen en Universiteit Twente.

Wat is er met CATCH bereikt?

De twaalf partners binnen CATCH hebben zich laten inspireren door de Water Sensitive Cities Theory. De twaalf organisaties werken samen aan de versnelde realisatie van klimaatbestendige steden. Met het CATCH-project werd in zeven steden een pilot uitgevoerd: in Enschede, Zwolle, Arvika (Zweden), Herentals (België), Norwich (Engeland), Oldenburg (Duitsland) en Vejle (Denemarken). Op basis van deze pilots hebben de partners een aantal digitale hulpmiddelen ontwikkeld die gemeenten kunnen helpen bij de implementatie van klimaatadaptatie. Het project is begonnen in juli 2017 en loopt tot en met juni 2021.

Hoe gaat het project verder?

CATCH in de vorm van CATCH+. Hierin werken de provincie Overijssel en leadpartner Waterschap Vechtstromen samen met gemeente Zwolle, gemeente Enschede, de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion. Met dit vervolgproject willen de partners de kennis en ervaring die ze met CATCH hebben opgedaan, verbreden, verdiepen en verspreiden. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen binnen het CATCH-project, zoals de ontwikkelde aanpakken van Enschede en Zwolle, kunnen de Nederlandse partners van CATCH+ andere Overijsselse gemeenten verder helpen. Bijvoorbeeld bij het systematisch voorbereiden, uitvoeren, monitoren en evalueren van klimaatdialogen. CATCH+ draagt zo bij aan het versnellen en verbeteren van klimaatdialogen in de provincie Overijssel.


Projectsoort
Onderzoek
Deelnemer
Provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, Waterschap Vechtstromen & Universiteit Twente
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast