Geperforeerd hemelwaterriool helpt tegen grondwateroverlast en droogte in Diemen


In de woonbuurten Ruimzicht Oost en Ruimzicht West te Diemen is de hemelwaterriolering uitgevoerd met geperforeerde rioolbuizen. Naast het drainerend effect, bleek in de lange droge periode in 2018 dat de stelsels ook polderwater infiltreren in de buurt. Daardoor bleven de houten heipalen van de woningen nat en werd aantasting voorkomen. Daarnaast bleven de bomen vitaal.

DIT-riolen voor beperken grondwateroverlast

In de buurten traden in het verleden sterk wisselende grondwaterstanden op. Deze leidden onder andere tot klachten over natte kruipruimten. Tijdens een herinrichting van de openbare ruimte werden de hemelwaterriolen uitgevoerd met geperforeerde buizen die in open verbinding met het oppervlaktewater staan, waardoor de grondwaterstand zich stabiliseerde rond het polderpeil. Dit zijn de zogenaamde DIT-riolen, wat staat voor Drainage, Infiltratie en Transportriolen.

Het grondwater op voldoende peil tijdens droogte 2018

Tijdens de lange droge periode in de zomer van 2018 daalden in heel Nederland de grondwaterstanden, zo ook in Diemen. Echter, in de twee buurten die van DIT-riolen zijn voorzien, volgde de grondwaterstand het polderpeil, het peil van het oppervlaktewater, zie onderstaand figuur. De DIT-riolen bleken in staat de grondwaterstand vanuit het oppervlaktewater aan te vullen.

Droogte 2018 Ruimzicht

Afbeelding: het grondwater volgt in de buurten Ruimzicht West en Ruimzicht Oost het polderpeil. Er is een groot verschil zichtbaar met het gemiddelde peil in heel Diemen.

In de inspectieputten werd zelfs stroming waargenomen, zie onderstaand filmpje. Elders lieten de bomen het blad vallen en platanen zelfs hun bast. In de twee buurten bleven de bomen vitaal. Maar nog belangrijker; de houten heipalen van de woningen vielen niet droog en werden dus voor aantasting gevrijwaard.

Video: waargenomen stroming in put in Ruimzicht West.

Werking afhankelijk van beschikbaar oppervlaktewater

De positieve resultaten van de infiltratie door de DIT-riolen zijn natuurlijk afhankelijk van een constant waterpeil in het oppervlaktewater. Dit is een taak van het waterschap dat boezemwater inliet in de Diemerpolder. De werking van de maatregel is dus afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende boezemwater.

Leerpunten

Door de goede drainerende en infiltrerende eigenschappen van de DIT-riolen wordt ieder hemelwaterriool in de toekomst uitgevoerd in Diemen met deze geperforeerde rioolbuizen, ook in de buurten waar de woningen op betonnen heipalen zijn gefundeerd. Het vitaal houden van de groenvoorzieningen tijdens droge perioden is dan het doel. Dit is tevens gunstig voor de bestrijding van hittestress en het in stand houden van de biodiversiteit.

Contactpersoon

Ron Kaptijn
Gemeente Diemen
Ron.kaptijn@diemen.nl
020-3144 877


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Diemen
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast