Impactproject Risicodialoog op basis van zelf meten aan hitte


Bewoners hebben tot nu toe in Nederland nog maar amper een rol in de risicodialoog. De meeste risicodialogen worden gevoerd met professionals en op basis van kaarten en modellen. Door in gesprek te gaan met bewoners of ze zelf te laten meten, wordt informatie uit de haarvaten van de stad toegevoegd aan de risicodialoog.

Impactproject zelf meten aan hitte
Afbeelding: kraam met informatie over hitte tijdens Beleef Schothorst buurtmarkt (Lisette Klok)

Dat bewoners nog maar amper een rol hebben in de risicodialoog over hitte is wonderlijk, want zij ervaren aan den lijve waar het heet is in de stad en wat dat met hen doet. Zij zijn als het ware de ultieme graadmeters en ervaren dus ook welke maatregelen effectief zijn tegen hitte.

Gedurende ruim een jaar (zomer 2018 t/m zomer 2019) is daarom de risicodialoog in de wijk Amersfoort Schothorst van onderaf vormgegeven. Waarom deze wijk? Omdat de gemeente komende jaren gaat werken aan een klimaatbestendige inrichting van deze wijk.

In het project is het volgende uitgevoerd:

  • Er zijn echte temperatuurmetingen uitgevoerd door de bewoners van het gebied, aangesloten bij burgerwetenschapsproject Meet je stad! Deze metingen zijn geanalyseerd.
  • Er zijn veel gesprekken gevoerd met bewoners tijdens hete dagen: Hoe treft hitte de wijk Schothorst? Wat merk je daarvan? Wat doe jij om verkoeling te vinden tijdens hete dagen?
  • Er zijn lessen getrokken en tips geformuleerd voor professionals die werken aan de hittebestendige stad over hoe burgermetingen en gesprekken met inwoners kunnen bijdragen aan de risicodialoog over hitte. Deze staan verwoord in de brochure ‘Risicodialoog hitte – maar dan net even anders: met bewoners en van onderaf (pdf, 2.8 MB)’.

“Ik heb gelukkig een tuin op het noorden, dus geen last van de hitte” - inwoner van Amersfoort

Leerpunten

Informatie uit de haarvaten, dus het voeren van gesprekken met bewoners en het doen van lokale metingen, is belangrijk om globale kaarten en modelstudies mee aan te vullen. Op die manier ontstaat een completer beeld van de verschillende aspecten van hittestress in de stad. De data helpen de discussie te voeren wat nou precies hittestress is en ook wie dat definieert. Soms komen metingen van hoge temperaturen niet overeen met verwachte overlast.

De data, en met name de meetdata, hebben bij betrokken ambtenaren binnen de gemeente Amersfoort geleid tot nieuwe inzichten. Wijken die verondersteld werden relatief heet te zijn, waren dat niet. Wel werden versteende plekken gemeden tijdens de hitte. Bovendien blijkt het hitte-eilandeffect niet erg groot te zijn.

Contactpersoon

Sandra Sijbrandij
Gemeente Amersfoort
AJ.Sijbrandij@amersfoort.nl
06 - 46 38 21 28


Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Bewoners uit Amersfoort Schothorst, Hogeschool van Amsterdam, Grassroots organisatie De WAR, Gemeente Amersfoort & Waterschap Vallei en Veluwe
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Hitte