Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019


Het KNMI en HKV hebben in opdracht van STOWA een complete set statistieken over de kans op extreme neerslag ontwikkeld. Deze nieuwe statistieken onderscheiden zich in drie opzichten van de neerslagstatistieken uit 2015 en 2018:

  • Ze worden aangeboden in een samenhangend pakket.
  • Er zitten meer statistieken in, zoals een statistiek die regionale verschillen in beeld brengt.
  • Ze laten ook de kans zien op extreme neerslag in de toekomst, volgens de vier KNMI’14 klimaatscenario’s.

Met deze set statistieken kunnen waterbeheerders, provincies en gemeenten beter inzicht krijgen in de waterbestendigheid van een locatie of gebied. En ze kunnen het effect van mogelijke maatregelen doorrekenen. Zo is de set ook een handig hulpmiddel voor de stresstesten die gemeenten moeten uitvoeren volgens het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.