Waterberging onder groen plein in de Staringbuurt


In de Staringbuurt in Rotterdam zorgen hevige regenbuien en buitengewone droogte steeds vaker voor problemen. Om de problemen in één keer aan te pakken, hebben de gemeente en Woningcorporatie Woonstad de handen ineengeslagen. Het resultaat is een groot groen plein met een systeem dat het regenwater uit de buurt kan vasthouden.

Wat was de aanleiding van het project?

De woningen en de buitenruimte in de Staringbuurt waren toe aan een opknapbeurt. De gemeente wilde de buurt daarom opnieuw inrichten. Omdat veel van de woningen in bezit waren van woningcorporatie Woonstad, zijn de gemeente en Woonstad samen een herinrichtingsproject gestart. Het ene deel van de woningen lieten ze renoveren en het andere deel vervingen ze door nieuwbouwwoningen. Ook pakten ze de buitenruimte aan. Woonstad verzorgde het projectmanagement en leidde het hele project. En de gemeente leverde de ontwerpers, adviseurs en ingenieurs voor de inrichting van de buitenruimte.

Welke adaptatiemaatregelen zijn er genomen?

De gemeente en Woonstad hebben samen onderzocht welke maatregelen in de Staringbuurt geschikt zijn als oplossing voor de problemen van wateroverlast en droogte. Ze hebben maatregelen genomen bij de nieuwbouwwoningen en op het Staringplein. Het Staringplein heeft een groene uitstraling gekregen, met een groot grasveld tussen de huizen. In de hoeken van het veld komen nog bomen en planten te staan. Kinderen uit de buurt kunnen op het grasveld spelen. Dit veld lijkt een gewoon grasveld, maar onder het gras zit een grote waterberging. De waterberging is een wateropvangsysteem dat bestaat uit twee lagen van kunststof kratten. Tussen deze lagen zit 10 centimeter zand. Als het regent, stroomt het water van de daken, straten, en paden naar het watersysteem. De gemeente (en Woonstad) is/zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het wateropvangsysteem via een beheerprogramma. Het beheerprogramma bestaat uit een jaarlijkse inspectie. En als het nodig is, worden de kratten schoongemaakt.

Combinatie
Afbeelding: Herinrichting van het Staringplein: het krattensysteem (links) en het grasveld (rechts).

Hoe gaat de waterberging wateroverlast en droogte tegen?

Het regenwater dat op de paden rondom het plein valt, stroomt via leidingen naar de bovenste krattenlaag. Doordat het water in deze laag blijft staan, kunnen de wortels van het groen bij het regenwater. Hierdoor verdroogt het groen minder snel. Het regenwater dat op de daken van de nieuwbouwwoningen en op de omliggende straten valt, stroomt naar de onderste krattenlaag. Het water wordt eerst in de kratten opgeslagen. Daarna infiltreert het in de bodem. Op deze manier voorkom je wateroverlast én vul je het grondwater aan, waarmee je droogte tegengaat. Als het krattensysteem vol is bij een hevige regenbui, gaat het overschot van regenwater naar het riool.

Hoe goed werkt de waterberging?

De gemeente monitort de grondwaterstand en analyseert elk jaar hoe de waterberging werkt. Die informatie krijgen ze van ‘dataloggers’: meetinstrumenten die op speciale grondwatermeetpunten in en om het plein de grondwaterstand bijhouden.

Leerpunten

‘Vertrouwen en een duidelijk gezamenlijk doel zijn de belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking’ - medewerker woningcorporatie Woonstad

‘De opgave is inmiddels zo groot en integraal, dat we ‘m niet meer als losse partijen aankunnen. Het heeft geen zin om huurwoningen en een stuk openbare ruimte los van elkaar aan te passen. Bovendien speelt heel vaak niet alleen een klimaatvraagstuk, maar bijvoorbeeld ook een sociaal vraagstuk. Voor passende oplossingen zullen we gebruik moeten maken van elkaars kennis en kunde’ - medewerker gemeente Rotterdam

Contactpersoon

B.C. de Wildt
Gemeente Rotterdam
Bc.dewildt@rotterdam.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Woningcorporatie Woonstad & Gemeente Rotterdam
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast