Afkoppelsubsidie in Voerendaal is groot succes


Inwoners van Voerendaal hebben op grote schaal hun dak of terras met subsidie afgekoppeld van het riool. In 2019 raakte de gemeente zelfs door het budget voor dat jaar heen. Waarom heeft de actie zo’n succes?

Wat houdt de actie in?

De gemeente Voerendaal heeft samen met de andere gemeenten in de regio Parkstad een actie georganiseerd om inwoners te stimuleren hun regenwater af te koppelen. Deze actie is in 2019 begonnen en heet ‘Waterklaar’. De actie houdt in dat inwoners €10,- subsidie krijgen per m2 die ze afkoppelen. Ze kunnen hun dak of hun terras afkoppelen van het riool. De gemeente betaalt € 5,-  en het waterschap Limburg betaalt de andere € 5,-. De actie wordt door meerdere Limburgse overheden ondersteund.

Wat was de aanleiding?

Parkstad is al langer met dit thema bezig, onder andere omdat deze regio te maken heeft met wateroverlast in de dalen van het heuvelland. Bovendien zijn duurzaamheid en klimaatadaptatie belangrijke thema’s in het coalitieprogramma van het college. Een stimuleringsactie om regenwater af te koppelen sluit daar mooi op aan.

Waarom heeft de actie zo’n succes?

In het verleden is er ook al eens zo’n actie geweest, maar toen was er veel minder animo voor. Toen speelde het thema ook minder. Nu beseffen mensen veel meer dat het klimaat verandert. Zo was er in Voerendaal tussen 2016 en 2018 erg veel wateroverlast. Daarnaast is het subsidiebedrag nu interessant genoeg voor mensen om mee te doen.

Hoe is de actie georganiseerd?

Er is een groot communicatieplan opgezet om inwoners te bereiken: via de website van de gemeente, facebook, publicaties in lokale bladen en het gemeentelijk magazine. Via deze kanalen is er ook doorverwezen naar de website Waterklaar. Hierop staat meer informatie over:

  • de subsidieregeling om water af te koppelen
  • filmpjes en uitleg over de klimaateffecten wateroverlast, hitte, droogte en waterkwaliteit
  • hulp bij het kiezen: wat wil je afkoppelen en hoe?
  • voorbeelden van maatregelen, met aandachtspunten en filmpjes
  • onderzoeksrapporten over afkoppelen

Daarnaast heeft Parkstad het adviesbureau Royal HaskoningDHV ingeschakeld om bij de mensen langs te gaan. Dit bedrijf geeft de inwoners advies over de mogelijkheden om hun dak of terras af te koppelen. Ze maken bij iedereen een advies op maat, beoordelen de aanvraag en controleren achteraf ook of de maatregelen zijn uitgevoerd. Mensen ontvangen de subsidie na een goedgekeurde aanvraag en voordat de maatregelen worden uitgevoerd.

Wat is het resultaat?

Op dit moment zijn er 27 aanmeldingen van mensen om hun dak of terras af te koppelen. En er zijn nu 11 adressen die de maatregelen hebben uitgevoerd. Het grootste deel hiervan zijn afgekoppelde daken. De actie is in 2019 begonnen en loopt nog tot en met 2021. Voor deze drie jaar is er in totaal € 90.000,-  beschikbaar: de helft daarvan komt van de gemeente en de helft van het waterschap.

"De regionale samenwerking op watergebied is bijzonder goed. Het afgelopen jaar hebben de gemeentes in de regio Parkstad bijvoorbeeld ook samen een waterplan opgesteld" - René Cleef, gemeente Voerendaal

Contactpersoon

René Cleef
Gemeente Voerendaal
Rene.Cleef@voerendaal.nl


Projectsoort
Stimuleren en faciliteren
Deelnemer
Gemeente Voerendaal, Waterschap Limburg, Parkstad Limburg & Royal HaskoningDHV
Schaal
Gemeente
Thema
Wateroverlast